Zdraví

Alergie – Příčiny, příznaky a jak ji léčit

Co je to alergie?

Odborně se popisuje jako imunologicky zprostředkovaná reakce přecitlivělosti na specifický alergen.

DRUHY ALERGIE

Jsou hodnocena podle různých kritérií:

Druh alergenu:

 • pyl
 • roztoči
 • plísně
 • potraviny
 • léky
 • alergeny zvířat
 • jiné

Způsob přenosu alergenu:

 • inhalační cesty (vdechnuté alergeny)
 • potravinové
 • kontaktní (kontakt s pokožkou)
 • bodnutí hmyzem
 • podání léku
 • jiné

Podle postiženého orgánu:

 • dýchací cesty
 • kožní onemocnění
 • alergie trávicího traktu
 • viacorgánové postižení
 • celková (anafylaxe až šok)
 • jiné

U převážné většiny alergií jde o kombinaci, i když některá z nich může převládat. Příznaky a průběh ovlivňují i ​​jiná onemocnění, na které pacient trpí.

PŘÍČINY VZNIKU ALERGIE

Jsou vícečetné, některé známe, jiné však nejsou zcela jasné. Vědci se shodují, že alergie je geneticky podmíněná – to značí, že každý alergik má vrozenou náchylnost k vývoji alergie. Onemocnění se však většinou projeví až pod vlivem vnějšího prostředí. To znamená, že u některých lidí s geneticky danou náchylností k alergiím se vůbec nemusí projevit ani během celého života.

Na druhé straně jiní mají příznaky prakticky od narození. Většinou se však alergické příznaky objeví až později v průběhu života.

Neplatí, že alergie musí doprovázet pacienta už od dětství, s prvními příznaky se můžeme setkat v jakémkoliv věku. Nepříjemné však je, že když už jednou vznikne, je trvalým onemocněním. Její průběh je velmi individuální – od lehkých příležitostných potíží až po závažné nemoci.

Potěšující však je, že mnohé projevy alergie se dnes dají velmi účinně léčit. Léčba je dlouhodobá a většinou vyžaduje léčbu i v nemocničním prostředí. Mnozí pacienti dělají chybu, že se léčí pouze tehdy, když mají příznaky. Taková léčba může zdánlivě dočasně stačit, z dlouhodobého hlediska je však nedostatečná a jejím důsledkem je přetrvávání potíže, opakování se potíží a často přechod choroby do pokročilejšího stadia.

Zdroj: foto-pixabay

6.5.2021 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme