alkoholismus
Zdraví

Alkoholismus – nenápadná cesta k závislosti

Vánoční svátky, bouřlivé oslavy konce roku i samotný Nový rok jsou v našich zemích zpravidla spojeny s konzumací alkoholu. A to nejenom symbolického množství, jedné sklenky na slavnostní přípitek. Alkohol v jakékoliv podobě je v Česku oblíben. Čeští pijáci se již léta umisťují na přední světové příčce ve spotřebě piva. Moravané zase dávají přednost koštování vína ze svých vinných sklípků. Mladší a střední generaci baví experimentovat a zkoušejí nejrůznější míchané nápoje či módní ochucená piva. Důležité je být při pití drinků „cool“. A proto není divu, že se pro mnohé žíznivce může právě alkoholismus stát těžko zvládnutelným problémem.

Co je alkoholismus?

Alkoholismus je závislost na pití alkoholu. Opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma.

Alkohol

Alkohol (etylalkohol, etanol) byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn už od nepaměti. Samotné slovo pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. Je jakýmsi předpisem na relaxaci, kterému rozumí všechny kultury světa. V západní společnosti se jedná o tradičně tolerovanou drogu, byť  s rozpornými účinky. Záleží na spotřebiteli, jeho odolnosti při pití i na druhu alkoholického nápoje. Alkohol v nás v jedné minutě vyvolává pocity lásky, která se snadno může změnit v agresivitu a zuřivost. Odstraňuje zábrany a může tak vyvolat problémy.

Příznaky a projevy alkoholismu

  • počáteční stadium – piják poznal účinek alkoholu jako drogy. Zvyšuje dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady.
  • varovné stadium – projevuje se častá podnapilost a opilost. Ani piják, ani jeho okolí neodhadují nebezpečnost častého pití. Proto se znovu a znovu dostavuje opilost. Piják pije častěji, přechází od lehčích alkoholických nápojů (pivo a víno) k lihovinám. Zatím se jako následek neobjevují tzv. okna – výpadky paměti, vzpomínek na chování v souvislosti s pitím alkoholu. Piják zatím nepije o samotě, ale hledá společníky (kumpány) se kterými pije.
  • rozhodné stadium – roste tolerance, začínají se objevovat typická okénka (tím se odlišuje od předchozího stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Konzument přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým, že již pít přestane, ale tyto sliby opětovně porušuje. Stadium může to trvat týdny nebo měsíce. Pokud bude v tomto stadiu dále pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane.
  • konečné stadium – mění se tolerance na alkohol – k dosažení opilosti potřebuje větší množství alkoholu, frekvence opilostí roste, opíjí se “do němoty” při jakékoliv příležitosti, i nevhodné (pohřeb, posezení s rodinou). Dokáže pít i několik dní v kuse a s konzumací alkoholu začíná již od rána. Dostává se do fáze, kdy mu může pomoci jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii (AT středisko). Pro toto stadium jsou typické alkoholické psychózy (např. delirium tremens, Korsakovova psychóza ad.).

Proč alkohol ve větším množství škodí?

I když záleží na jednotlivci a jeho konstituci, obecně se předpokládá, že malé množství alkoholu má pozitivní vliv. Používá se jako aperitiv před jídlem, nebo jako digestiv pro lepší trávení. Ve větším množství a při nadměrné konzumaci alkoholu ale může dojít k poškození všech tělesných systémů. Nejčastěji jsou to chronické potíže a známky poškození trávicí soustavy. Nezanedbatelnou součástí jsou však dopady psychické. Ty se mohou projevit dvojím způsobem: první jsou způsobené přímým účinkem alkoholu na centrální nervový systém. Do druhé skupiny dopadů alkoholu na psychiku člověka patří návykové chování, změna osobnosti apod. Duševní poruchy a poruchy chování, vyvolané užíváním alkoholu jsou klasifikovány podle MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí).

Kdo by si měl dát pozor? 

Alkohol může poškodit endokrinní systém (žlázy s vnitřní sekrecí), především slinivku břišní (pankreas), ve které dochází k produkci inzulínu a jiných hormonů. U alkoholiků jsou taky časté deficity vitamínů a poruchy krvetvorby. Muži jsou navíc postiženi nedostatečnou tvorbou mužského pohlavního hormonu testosteronu, což má za následek poruchy sexuálních funkcí a impotenci. Ženám-alkoholičkám, které otěhotní, hrozí vážné riziko postižení plodu. V důsledku požívání alkoholu během těhotenství se může u plodu vyvinout tzv. FAS (Fetální Alkoholový Syndrom), při kterém děti hůře prospívají a pomalu rostou, dále postižením centrální nervové soustavy a deformitami na obličeji. Pokud jsou přítomny pouze poruchy chování a intelektu, bez jiných známek postižení, pak hovoříme o FAE (Fetální Alkoholový Efekt). Alkoholici mívají rovněž poškozený kardiovaskulární systém, mají vysoký tlak a také poruchy struktury srdce, které začíná selhávat. Ušetřen není ani jejich nervový systém, který trpí vznikem alkoholové polyneuropatie, atrofií mozku či alkoholickou epilepsií atd.

Léčba alkoholismu

V současné době je nejčastěji využívána tzv. senzitizace, používání látek, které v kombinaci s alkoholem vyvolají pacientovy potíže. Podle nejznámějšího přípravku se tato reakce nazývá antabusová.  Látka Disulfiram, který je hlavní složkou Antabusu, vyvolá blok enzymu acetaldehydde­hydrogenázy, takže acetaldehyd (vzniká z etanolu) zaplaví organismus a způsobuje: kolísání krevního tlaku, zrudnutí obličeje, nucení na zvracení až zvracení, kolaps apod.

Další důležitý aspekt léčby je psychoterapie. Pacient má získat náhled své choroby (má vědět, že má problém). Dále určitá pomoc při zařazení pacienta zpátky do společnosti. Proto, aby došlo k omezení bažení po alkoholu (tzv. craving) se používají vhodné medikamenty.

Jak si pomoci sám 

Doporučuje se aktivní přístup k léčbě, alkoholik by měl sám léčbu vyhledat a spolupracovat. Při léčbě v ústavu pak striktně dodržovat její pravidla. Snažit se s alkoholem bojovat, znovu nalézt ztracené zájmy a přátele.

Málokomu, kdo se vrací z hospody v mírně rozjařeném stavu dojde, že je vlastně uživatelem drogy. Neposlouchá se to dobře, ale pití alkoholických nápojů představuje v České republice významnější problém, než je medializované odsuzování užívání nelegálních drog. Alkohol je návykovou látkou, která významně mění vědomí, prožívání a chování člověka. Pokud způsobí jeho užívání závislost, jedná se o opravdu velký problém. A alkoholismu problém je! Záleží na pijákovi, jak se k tomu postaví. Průběh závislosti na alkoholu je u různých jedinců různý. Nejtěžší je si svoji závislost uvědomit a mít dostatek sebereflexe k jejímu řešení.

Zdroj: foto – Pixabay

2.1.2017 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme