canisterapie
PéčeZdraví

Canisterapie, metoda která léčí duši i tělo

Původně domestikovaný vlk (canis) – pes, provází člověka od nepaměti. Pro zábavu byl chován už ve starověkých kulturách, rozptyloval šlechtice ve středověku, sloužil jako hlídač či pomocník při pastvě a lovu. A Češi psy milují. Víte, že jich máme skoro jeden a tři čtvrtě milionu? Tolik by jich mělo u nás být. Přinášejí radost, ale i omezení. A lidé si to nechávají líbit. Milujeme psy tolik, že jim promíjíme, co nejsme schopni někdy prominout lidem. A oni se nám odvděčí. Canisterapie, metoda která léčí duši i tělo.

Co je Canisterapie?

Canisterapií rozumíme léčebný kontakt psa a člověka, který představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní a využívá se pro ni různých druhů psích plemen.

Kdy se canisterapie využívá?

Vliv léčebného působení psa, jako přítele člověka se využívá převážně u těchto postižení:

Mentální postižení – zde „canisterapie“ pomáhá hlavně u dětí s různým stupněm mentálního postižení. Udržuje jejich pozornost, pes je nápomocen při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky a uvolňování spasmů při rehabilitaci. Hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty, stává se důvěrníkem a kamarádem postiženého dítěte.

Tělesné postižení – u tělesného postižení je „canisterapie“ využíváno především k rehabilitaci, kdy pes motivuje postiženého ke cvičení a zlepšení jeho komunikace s okolím. Starost o pejska tak odvede pozornost od vlastních potíží.

Smyslové postižení – např. u nevidomých, je využíváno jak psů asistenčních, tak i psů canisterapaeutických. Pejsek varuje před překážkami či nebezpečím a tím dodává pocit bezpečí. Přebírá funkci kamaráda a společníka, který pomáhá snižovat strach a stres z neznámého prostředí.

Sluchové postižení – zde je také využíván jak pes asistenční tak pes canisterapeutický. Pejsek zvyšuje nezávislost postiženého, dokáže ho varovat před překážkami či jiným nebezpečím, zvyšuje soběstačnost a sebedůvěru postiženého.

Psychologická a psychiatrická onemocnění – zde napomáhá pes ke zlepšení komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personálem. Pejsek je objektem péče a tím odvrací pozornost od pacientových psychickým potíží a dochází ke snižování pasivity, apatie a otupění. Pes je také úspěšně využíván jako podpůrná léčba u týraných a zneužívaných dětí.

Geriatrie –  obor, kde je „canisterapie“  hojně využívána. Zvířata mohou starým a opuštěným lidem nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Pozitivní úloha zvířete spočívá nejen ve schopnosti zastoupit chybějící mezilidské vztahy, ale i v aktivaci k pravidelnému pohybu. Senior má možnost se se zvířetem  pomazlit a vzájemně se přitulit. Pejsek také dává svému pánovi určitou jistotu a jeho věrnost zvyšuje pocit bezpečí. Často také napomáhá ke zmírnění pocitu osamění a žalu, zvláště při ztrátě životního partnera.

Kteří psi jsou vhodní?

Na canisterapii není vhodný jakýkoliv pes. Je nutné vycházet z jeho vrozených povahových vlastností, svou roli hraje samozřejmě i výchova a socializace. Záleží na specializaci, pro kterou je pes cvičen. Obecně ale platí, že vhodným plemenem jsou retrívři.

Kdo terapii nabízí?

Regionální nabídku, ze které si určitě vyberete, najdete na internetu. Této formě terapie se věnuje řada firem, společností nebo i jedinců. V nabídce jsou také různé typy terapeutických kurzů pro ty, kteří se chtějí canisterapii věnovat profesionálněji.

Terapie v Domovech seniorů

Protože je tato léčebná metoda vhodná pro staré lidi, existují přímo už některé Domovy seniorů, které mají canisterpii jako součást aktivit pro své klienty. Toho využívají při povídání o zvířatech, česání, mazlení se psem a hlazení, vodění na vodítku, krmení a podávání pamlsků, povely a házení míčků. Canisterapie probíhá většinou 1 až 2x týdně po pokojích obyvatel, převážně individuální formou a je zaměřená na rozvoj jemné a hrubé motoriky a pozitivní naladění klientů. V Domovech seniorů tuto terapii vykonává speciálně proškolená pracovnice. 

 

Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Jejím cílem je nenásilně navodit u seniorů nebo jinak postižených jedinců psychickou i fyzickou pohodu, pomáhat při pocitu osamělosti, odbourat různé sociální problémy a odstranit komunikační bloky. Psi pomáhají klientům zvýšit sebevědomí, udržovat rozumové schopnosti a zachovat pozitivní přístup k životu.

Zdroj: foto – Pixabay

17.6.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky