celostní medicína
Zdraví

Co je to celostní medicína?

Na nemoc jsme zvyklí nahlížet z pozice klasické medicíny. Pacient má svůj problém, svou nemoc, navštíví svého lékaře, dostane na bolesti různé léky. Ale to nestačí, podstupuje další vyšetření na specializovaném oddělení kliniky. Zjišťuje, že nemoc neustupuje. Naopak problémy se stupňují, nemoc přechází do chronického stadia. Dříve nebo později si pacient začne uvědomovat, že to asi není úplně v pořádku a tak se začne svým zdravotním problémem zabývat sám. Možná tam začíná jeho cesta, která končí prvním setkáním s celostní medicínou.

Celostní medicína

Termín pochází od amerického psychologa německo-židovského původu Friedricha Salomona Perlse, známého také jako Fritz Perls, zakladatele tzv. gestalt terapie. Vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností (z celistvé bytosti).

K zablokování určitých aspektů reakcí může dojít již v dětství. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny. V dnešní době se pohled na tuto problematiku mění a „celostní medicína“ si přes počáteční skepticismus nachází svoji cestu k lékaři i pacientovi.

Gestalt terapie

Humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Osoby jsou představovány jako otevřené systémy provázané se svým okolím. Cílem je u osob dosáhnout sjednocení těla, pocitů a rozumu. Vyrovnanost osobnosti nastává když vnější projevy (vědomí – vyjadřování, chování, vzhled, činy) souhlasí s vnitřními pocity (podvědomí – emoce, pohnutky, pudy)

Principy celostní medicíny

 • Nepoškodit – Celostní medicína používá terapie, které jsou bezpečné a efektivní.
 • Léčebná síla přírody – Lidské tělo je vybaveno schopností samouzdravování. Lékaře pak podporuje tento proces přírodními a netoxickými terapiemi.
 • Zjistit a léčit příčinu, ne jenom právě přítomný příznak – Lékaři hledají a léčí příčinu nemocí, která se projevuje příznaky těla, které se pokouší o samoléčení.
 • Léčba celého člověka – Během léčení jsou zvažovány mnohočetné faktory zdraví a nemoci celé osoby. Lékaři poskytují léčebné programy podle potřeby pacienta.
 • Lékař je učitel – Jeho hlavní úloha spočívá ve vzdělávání, posilování a motivaci pacientů, jež pak vede k jejich vlastnímu uzdravování. Tyto vazby lékaře a pacienta mají přímou léčebnou hodnotu.
 • Prevence je lepší než léčba – Lékaři vyhodnotí pacientovy rizikové faktory a dědičnou pravděpodobnost a pak prosazují vhodná opatření ke snížení rizik. Prevence nemoci může probíhat vzděláváním pacienta ve zdravém životním stylu.

Příčinná diagnóza

Z pohledu klasické medicíny se zdravotní problém léčí určitým lékem. Co ale dělat v případě, když problém přesto pokračuje dál? To znamená, že lék sice částečně odstranil problém, ale neřeší příčinu zdravotního problému, resp. nemoci. Tvrzení, že se léčím, tzn. že navštěvuje své specialisty, užívám léky, je mylné. Pokud není pojmenována příčina a současně není příčina odstraňována, nemá léčba efekt, ba naopak může přivodit další komplikace. Příčina vždycky existuje – bez výjimky. Každá akce má svou reakci a nemoc je právě takovou reakcí.

Úrovně pacientových problémů

Lékař celostní medicíny si u každého pacienta musí položit filozofickou otázku: Kde je příčina nemoci, na které úrovni ji musíme hledat? Lze ji vůbec najít nebo dokonce budu schopen ve spolupráci s nemocným ji odstranit? Podle celostní medicíny jde o vnitřní konflikt mezi tělem a duší.

 • První úroveň – základní úroveň “fyzického těla”. Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy.
 • Druhá úroveň – energetická, regulační. Zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé.
 • Třetí úroveň – psychická, stav mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. V případě bloku se tento musí nejdříve odstranit, jinak jeho příznak nemůže být vyléčen žádným lékem.
 • Čtvrtá úroveň – duchovní, těžko definovatelná, tu si každý může pojmenovat, jak chce: víra, Bůh, vesmír, karma, jsoucno apod.

Které zdravotní problémy jsou k léčení vhodné?

Nejčastější úspěšně léčené nemoci jsou poruchy imunity, alergie, zažívací obtíže, dyspepsie, průjmy, zácpy, nadýmání, únavy a únavový syndrom, kožní nemoci, akné, astma, gynekologické nemoci, výtoky, poruchy menstruace, bolesti hlavy, vysoký krevní tlak.

Které další alternativní metody celostní medicína používá?

Medicína komplexního přístupu k pacientovi se snaží chápat člověka jako součást přírody a snaží se stimulovat jeho vlastní síly v organismu v boji proti nemocem a zdravotním problémům, které ho sužují. Diagnostika i léčba přírodní medicíny je zde propojena s nejnovějšími poznatky medicíny západní. Často používá tyto léčebné postupy:

 • tradiční čínskou medicínu,
 • akupunkturu,
 • homeopatii,
 • léčbu bylinami,
 • detoxikaci organismu přírodní cestou a další.

Celostní medicína je způsob léčby, která přistupuje k pacientovi jako k celku. Analyzuje jeho tělo, mysl, duši a emoce. Člověk může dosáhnout optimálního zdraví pouze vyvážením všech těchto vzájemně závislých složek života. Když jedna z těchto složek nefunguje správně, ovlivňuje to všechny aspekty života člověka. Proto každá nerovnováha (fyzická, duševní, emoční) ovlivní celkové zdraví člověka. Při léčbě je tudíž potřeba vzít v úvahu celou jeho osobnost, analyzovat jeho fyzickou aktivitu, výživu, prostředí, kde žije, emoční, sociální a duchovní život a životní styl.

Zdroj: foto – Pixabay

24.8.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky