Lékařské_recepty
Zdraví

Co možná nevíte o lékařském receptu

Poznáme ho na první pohled. Malý tiskopis formátu A6, který většinou dostaneme od ošetřujícího lékaře před odchodem z ordinace. S ním se ještě musíme stavit v lékárně, kde nám na něj vydají léky. Ať už ty, které bereme pravidelně, nebo léčivé přípravky, které nám pomohou se zbavit aktuálního zdravotního problému. Bez tohoto nenápadného papírku jsou nám některé léky běžně odepřeny. Co znamenají ty podivné značky a klikyháky, kterým porozumí jen paní lékárnice? Možná je toho více, co nevíte o lékařském receptu.

1. Lékařský předpis

Lékařský předpis – tak zní oficiálně název dokumentu, kterým lékař žádá lékárníka o vydání (nebo přípravu) léčivého přípravku pacientovi. Běžné označení je recept. Lékařský předpis zároveň slouží jako účetní doklad k proplacení přípravku zdravotní pojišťovnou.

2. Co musí lékařský předpis obsahovat

Zdravotní tiskopis předpisu (receptu) musí mít určité náležitosti:

 • Nadpis, záhlaví – obsahuje kód pojišťovny, číslo receptu, případně název příslušného zdravotnického zařízení
 • Osobní údaje o nemocném – jméno pacienta, rodné číslo a bydliště
 • Oslovení – vyjádřené zkratkou Rp.
 • Vlastní předpis, příkaz – název léku, podrobnější pokyny, např. hmotnost léku a poučení o použití přípravku, vše psáno v latinském jazyce.
 • Datum – časový údaj vymezuje dobu jeho platnosti.
 • Razítko a jméno lékaře

3. Kdo vydá léky na předpis?

V lékárně, kam vás lékař s předpisem pošle, se pohybují pracovníci v bílých pláštích. Na první pohled vypadají stejně! Je mezi nimi nějaký rozdíl?

Lékárnice (lékárník) je vysokoškolsky vzdělaný odborník přes léky, který může vydávat léčiva na recept, zároveň by Vám měl poradit, zda se snesou s jinými léky a doplňky stravy, které berete. Podle dosaženého vzdělání se používá titul magistr (Mgr.), doktor farmacie (PharmDr.) Obecně se používá označení farmaceut.

V každé lékárně musí být jeden lékárník určen jako tzv. odborný zástupce. Ten ručí za odbornost poskytnutých informací, za zacházení s léčivy v lékárně a za celou činnost lékárny. Je to odborník s atestací (vyšší stupeň vzdělání), kterého ve funkci potvrdila Česká lékárnická komora.

Farmaceutická asistentka (farmaceutický asistent) je středoškolsky vzdělaný pracovník v lékárně. Může vydávat léky bez receptu a ostatní sortiment lékárny. Nemohou vydávat léky na recept.

4. Platnost receptu

Léky na předpis vám v lékárně vydají jen po určitou dobu. Doba platnosti receptu může být odlišná.

 • Běžný recept platí 14 dní (včetně dne vystavení)
 • Recept na antibiotika platí 5 dní (včetně dne vystavení) s výjimkou přípravků pro místní použití.
 • Recept z lékařské pohotovostní služby nebo napsaný ve výjimečných situacích (Periculum in mora!) platí nejdéle následující den ode dne vystavení, neuvede-li lékař jinak.
 • Recept na opakovaný výdej platí nejdéle 6 měsíců.
 • Žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky platí nejdéle 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejího vystavení.

5. Co to je Elektronický recept?

Od roku 2008 zavedl zákon o léčivech nově také možnost vystavovat recepty v elektronické podobě. Lékař vystaví recept na počítači, odkud jej odešle do Centrálního úložiště elektronických receptů (provozovatel Státní ústav pro kontrolu léčiv). Zde receptu přidělí identifikační kód, který lékař sdělí pacientovi. S tímto kódem si lékárník při výdeji přípravku vyzvedne recept z úložiště. I přes pokračující rozvoj v elektronické oblasti tato možnost nenaplnila očekávání a není příliš využívána.

6. Význam předpisu

Ty významy jsou dva. Jednak odborný, aby pacient dostal odpovídající lék na základě diagnózy stanovené lékařem. A aby byl lékárníkem správně poučen o užívání přípravku. Druhý význam je finanční, neboť recept slouží jako daňový doklad a je důležitým dokumentem pro proplácení léků zdravotními pojišťovnami. Vlastní lékařský předpis podléhá zákonu o ochraně osobních údajů.

7. Výpis z receptu

Tak je označován nový předpis v případě, když lékárna nemá lék skladem a musí ho objednat. Výpis musí obsahovat náležitosti původního receptu. Na výpisu se uvádí, zda byl regulační poplatek vybrán či nevybrán. Na původním receptu se uvede poznámka Pořízen výpis.

8. Něco na závěr

Na jednom recepturním tiskopisu mohou být předepsány nejvýše dva druhy léčivých přípravků. Pokud chce lékař, aby pacient lék platil sám, je třeba informaci „Hradí nemocný“, připsat na recept.

Není recept jako recept! A tenhle znáte?

U lékaře: „Tady jsem vám, paní Nováková, napsal recept.“

„Ach, pane doktore, i vy rád vaříte jako já?“

 

Lékařský předpis (recept), je důležitým zdravotním tiskopisem, dokumentem, na základě kterého obdržíte v lékárně ty správné léčivé přípravky! Pro identifikaci pacienta, ale i samotného léku musí obsahovat určité náležitosti.  Ale pozor, jeho platnost netrvá věčně.

2.2.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky