Záchranka
SituaceZdraví

Kdy volat záchrannou službu? Víte to?

Jaký je rozdíl mezi sanitkou a záchrankou? Sanitka, přesněji řečeno zdravotní doprava, nejezdí k akutním případům, ale  převáží nemocné lidi na vyšetření, do nemocnice a podobně. Záchranka, neboli zdravotní záchranná služba (ZZS) přijede, pokud zavoláte číslo 155, například k úrazů, infarktům, haváriím nebo náhlému ohrožení života. Víte, kdy máte nárok si ji zavolat?

Záchranná služba neboli záchranka na lince 155

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Zavolat ji lze přes tísňovou linku 155, nebo na mezinárodním čísle 112, platném pro EU.

Kdy má přesně pacient nárok zavolat si záchranku?

Zdravotnická záchranná služba zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Tím se rozumí náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu,jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí ZZS ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,případně až k náhlé smrti.!

Kdy vás záchranná služba může odmítnout?

Lékař nebo záchranář ZZS je oprávněn rozhodnout o neposkytnutí neodkladné péče v místě události v případě, pokud by při jejím poskytování byly bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo by měla být péče poskytnuta za podmínek, pro jejichž zvládnutí nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni nebo vybaveni vhodnými technickými či osobními ochrannými prostředky a poskytnutí neodkladné péče toto vyžaduje.

Kdo má přednost při tísňovém volání?

Tísňové volání má 4 stupně naléhavosti:

1 stupeň – došlo k selhání nebo bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí,

nebo jde o mimořádnou událost s hromadným postižením osob

2 stupeň – hrozí pravděpodobnost selhání základních životních funkcí

3 stupeň – bezprostředně nehrozí selhání základních životních funkcí, ale stav pacienta

vyžaduje poskytnutí zdravotnické záchranné služby

4 stupeň – nejde o výše uvedené případy, ale operátor zdravotnického operačního střediska

nebo pomocného operačního střediska rozhodne o vyslání výjezdové skupiny.

Podle stupně zdravotního ohrožení určí operátor  do výjezdové skupiny lékaře nebo zdravotníka.

Můžete si určit, do jaké nemocnice chcete odvést, nebo to rozhodují sanitáři?

ZZS směřuje pacienta k poskytovateli akutní lůžkové péče, který je nejblíže dostupný místu události. Tento poskytovatel musí být způsobilý odborně zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Pacient při poskytování ZZS si nemůže zvolit, kam bude směrován, o tom rozhoduje vedoucí výjezdové skupiny.

Pokud jste nebyl spokojen, kde si můžete stěžovat?

Pokud pacient nebyl spokojen se zdravotní péčí, kterou mu poskytovala výjezdová skupina ZZS, pak se v prvé řadě obrátí na ředitele ZZS, a pokud není spokojen s vyřízením své stížnosti, pak se může ještě obrátit na příslušný krajský úřad na odbor zdravotnictví.

Zdravotní záchrannou službu, které se běžně říká záchranka, lze zavolat na tísňovou linku 155. Volání z telefonního automatu i mobilního telefonu je bezplatné a jste spojeni i při omezené kvalitě signálu. Její včasný příjezd může vám či vašim blízkým zachránit život. Bohužel, často dochází k volání a blokování této linky nezodpovědnými osobami. Přejeme vám, aby v případě, když ji budete naléhavě potřebovat, byla volná…

5.2.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky