psychosomatika - kůže
Zdraví

Psychosomatika a kožní onemocnění

Psychosomatika spojuje tradiční metody lékařství s celistvým pohledem na nemocného člověka. Bere v úvahu psychický stav pacienta a vliv jeho sociálního okolí , ve kterém se nemocný pohybuje. Termín psychosomatická medicína označuje klinický odborný prostor uvnitř medicíny, které nelze úspěšně léčit bez zohlednění komplexních bio-psycho-sociálních souvislostí. Vychází se z předpokladu, že člověk tvoří jednotu třech systémových úrovní, tělesné, psychické a sociální, což znamená, že se příznaky stejného onemocnění mohou objevit jak v tělesné, tak v duševní podobě. 

Psychosomatika

Jak její název napovídá, integruje v sobě dvě slova: duši a tělo. Úlohou psychosomatiky je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodů na organizmus. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Protože kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí. Z toho vyplývá, že psychosomatika je podmíněna bio-psycho-sociálními aspekty.

Charakteristiky psychosomatického přístupu

  • Tělesné onemocnění posuzovat s ohledem na psycho-sociální souvislosti,
  • Při nemoci dochází k vzájemnému ovlivňování tělesných, psychických a sociálních systémů. Reakce v jednom systému vede k ovlivnění obou dalších.
  • Pacient je chápán jako subjekt, který se na své léčbě aktivně podílí a nese za ni spolu s terapeutem odpovědnost. Vztah terapeut – pacient je vztahem partnerským,
  • Na vzniku onemocnění se podílí mnoho na sobě nezávislých faktorů. Z tohoto pohledu lze u každého biologicky se projevujícího onemocnění předpokládat jistý vliv psychických i sociálních faktorů.

Faktory, které ovlivňují vaše zdraví

Vnitřní rovnováhu člověka a jeho fyzické zdraví ovlivňují tři faktory:

  • exogenní vlivy – prostředí v tom nejširším slova smyslu. Tento faktor může člověk měnit jen omezeně.
  • endogenní vlivy – složení a kvalita naší stravy, celková životospráva, vrozené predispozice a aktivita člověka. Tento faktor může člověk skoro úplně měnit.
  • emoce a myšlenky – toto je oblast, kterou člověk může mít úplně pod svojí kontrolou, ale vyžaduje to určitý trénink.

Nejčastější psychosomatické onemocnění kůže

Pro psychosomatická onemocnění je typické, že jejich vznik může být přímo vztažen k předchozí psychologické události nebo k osobní charakteristice. Průběh nemoci je v těchto případech výrazně ovlivňován psychologickými faktory. Psychosociální vlivy na některé kožní choroby jsou známy již celou řadu let. K onemocněním, která řadíme mezi psychosomatická, patří především psoriáza – lupénka, atopická dermatitida, areátní alopecie – ložiskové vypadávání vlasů, chronická kopřivka, akné, opar nebo různé typy svědění kůže. Jaké je obecné řešení? Nebát se, naučit říkat ne, umět se postavit problému, přijmout i to, že člověk někdy prohrává.

Ekzém

Příčina – porušení vnitřní integrity se projeví tím, že se hladká kůže v obranné reakci znetvoří něčím nečistým. Mysl pacienta zadržuje a odmítá informace, které k ní přichází z okolí, od rodiny, partnera. Nemocný „strká hlavu do písku, zavírá před problémem oči“. Tělo se přesto brání, aby dalo vědět svému vědomí, vyrazí ven vyrážkou, pupínky, ekzémem.

Řešení – Za pomoci psychoterapie uvolnit vnitřní napětí, pojmenovat bezpečně potlačované konflikty, nahlédnout na problém jasným zrakem.

Pubertální akné

Příčina – při potlačování vlastní pubertální sexuality tělo vytváří pupínky (kožní obrannou hranici), které chrání před vnitřně zakazovanou  intimitou. Často jako projev vlastního strachu před dospíváním, obava ze selhání, z trapnosti, úsměšků. Úporná snaha se vrátit do dětství.

Řešení – vyhovět pudům, které nás ovládají, připustit erotický kontakt, vzplanutí první sexuální touhy.

Lupénka

Příčina – tělo vytváří šupinatý pancíř ze strachu před zraněním, připravuje se na boj. Nemocný se vyhraňuje vůči svému okolí, nechce se otevřít, přišel by o své bezpečí, slonovinovou věž, ve které žije a spřádá sny.

Řešení – naučit se chránit sebe a své nitro jiným způsobem, verbální komunikací, nebát se naučit říkat ne, umět se postavit problém, přijmout i to, že člověk někdy prohrává.

Atopický ekzém

Příčina –  nevyřešené problémy s rodiči, potlačený hněv, sebelítost, malé sebevědomí atd.

Řešení – doporučuje se odbourat stres, pravidelné očistné kúry, změna jídelníčku, celkové vnitřní zklidnění.

Kůže je displej vašeho těla, odehrává se na něm to, co pociťuje vaše duše, co je skryto ve vás, co si nechceme připustit. Většinou nechceme slyšet, že jsme za svou nemoc zodpovědní, že musíme ve svém životě, chování něco změnit. Tak jako u narušené omítky domu nestačí jen povrchová úprava, ale je potřeba odhalení hlouběji uložených struktur a ty začít opravovat. Roli statika, architekta či zedníka v takovém případě plní psychosomatický lékař, který je na základě velmi podrobného vyšetření schopen odhalit přetížení organismu a díky tomu nejrůznější kožní projevy. A s tím vám může pomoci právě psychosomatika. Je proto důležité naslouchat  nejenom vlastní intuici, ale také radám psychosomatického terapeuta.

Zdroj: foto – Pixabay

10.8.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky