Sebeudržovací terapie
SituaceZdraví

SET koncept – sebeudržovací terapie

Terapií vhodných pro osoby s demencí je několik. Ty nejefektivnější vznikají přímo v prostředí sociálních služeb zaměřených na pacienty s demencí. Takový koncept terapie vychází z praktických zkušeností zdravotního personálu. A to je i případ konceptu SET, neboli sebeudržovací terapie.

SET terapie

Koncept programu SET – sebeudržovací přístup, neboli terapie „sebeudržení“ je koncipován jako rehabilitační, víceúčelový program pro lidi s demencí, zvláště s Alzheimerovou nemocí. Terapii SET (Selbsterhaltungstherapie) se věnuje skoro 20 let německá psycholožka Dr. Barbara Romero, která působí na psychiatrické a psychoterapeutické klinice v Mnichově a v Berlíně. Tento terapeutický koncept vychází přímo z oblasti podpory a péče osob se syndromem demence. Primárním cílem této terapie je zachování smyslu osobní identity, kontinuity a souladu u pacientů s progresivní demencí tak dlouho, jak  je to možné. Terapii lze uplatnit při lůžkové rehabilitaci, ambulantní léčbě či ošetřovatelské domácí péči. Terapie zahrnuje práci pomocí již existujících osvědčených metod, jako je např. Milieu terapie (forma psychoterapie, která využívá terapeutických komunit), validace, vzpomínková terapie a další používané terapie u Alzheimerovy choroby.

Cíle „sebeudržení“

Cíl konceptu SET = je dosažení příznivého vlivu na průběh choroby, zachování každodenních daných dovedností a kompetencí, zamezení psychopatologických příznaků u nemocných, stejně jako emocionální stabilizace, podpora a pomoc pečujícím příbuzným. Přístup ke klientům se různí podle formy onemocnění demencí (Alzheimerova demence, vaskulární demence, atd.) Jaké jsou cíle terapie?

 • Udržení integrity vlastního „Já“, kdy pacient může fungovat, navzdory změnám způsobených nemocí,
 • Zachování integrity „Já“ ve formě, jaká byla před onemocněním,
 • Systematické zabývání se vzpomínkami důležitými pro nemocného, které mohou přispívat k zachování uvědomování si svého „Já“,
 • Plánování jeho optimální účasti na denním životě,
 • Přizpůsobení poskytované péče potřebám klientů (zachycení individuálních psychických potřeb a zdrojů, zjištění zálib a nelibostí ve vztahu k různým každodenním situacím, zjištění preferovaných zážitků a aktivit, možností a zálib v sociálních kontaktech).
 • Systematické zlepšování každodenních situací,
 • Vývoj kreativních myšlenek pro zlepšení péče klienta.

Realizace SET konceptu

SET je psychoterapeutická pomoc, sebepoznávací trénink (při kterém terapeut umožňuje zůstat v kontaktu se svými vzpomínkami), usnadnění každodenních činností (jako je například podpora vykonávání dřívějších zájmů) a ověřovaná komunikace při poskytování péče, kterou by se pečující osoby podle autorů měly naučit. K realizaci úspěšné sebeudržovací terapie je třeba tří kroků:

 • identifikace demence,
 • potřeby a zdroje klienta,
 • vypracování individuálního týdenního plánu klienta.

Co je to demence?

Demence je závažná poškození mozku degenerativními změnami v mozkové tkáni. Její příčiny jsou různé, nejčastěji je to jsou Alzheimerova a Huntingtonova choroba. Většina forem demence postihuje jedince nad 60 let. Její počátky jsou postupné, postižený se mění nenápadně. To může trvat i několik let. Její projevy jsou zpravidla:

 • ztráta paměti
 • zhoršení denních aktivit
 • změna životních postojů a pocitů
 • změna sociálního chování
 • deprese, úzkosti nebo apatie

Prevence Alzheimerovy choroby

Vhodnou prevencí lze důsledky demence poměrně úspěšně oddálit i o několik let. Je to zejména:

 • Fyzická aktivita (např. tanec, cyklistika, plavání)
 • Duševní aktivita (návštěvy divadel, opery, společenské hry, čtení, různé hobby)
 • Trénování paměti (kvizy, karetní hry)
 • Sociální kontakty (přátelé, různé akce)
 • Zdravá strava (Středomořská kuchyně, zdravé oleje, vitamin D, malá sklenka červeného vína)
 • Odbourání trvalého stresu (optimismus, realxace)

SET terapie v Česku

Sebeudržovací terapii v poslední době zavádějí i mnohé Domovy seniorů zaměřené na klienty s Alzheimerovou nemocí. Jedním z prvních bylo Alzheimercentrum v Novém Strašecí na Rakovnicku, který tento přístup zaváděl na základě spolupráce s autory koncepce a uskutečněných stáží v partnerském domově v Mainzu v Německu.

Sebeudržovací terapie SET, někdy taky nazývaná SMT (Self-Maintenance Therapy) by u pacientů měla přispět k udržení samostatnosti, ale také zlepšení a zachování jejich stávajících schopností. Představuje koncepci pro jednání s dementními osobami, jak s nimi vhodně komunikovat a jak je začlenit do účasti na každodenní činnosti. S nárůstem demence u starší populace je nutno počítat, že budou přibývat i další domovy a instituce, používající tento koncept psychoterapeutického přístupu.

Zdroj: foto – Pixabay

11.9.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky