krev
SlužbyZdraví

Vyšetření stavu cévního systému

Odhalte včas riziko kardiovaskulárních nemocí i jiných souvisejících zdravotních potíží!

S přibývajícím věkem stárne náš organismus a to se projevuje navenek iuvnitř. Týká se to i našeho kardiovaskulárního systému – našeho srdce inašich cév. Máme většinou nezdravý způsob života a málo pohybu načerstvém vzduchu a proto:

Nechte si stav svých cév včas změřit !

Na vnitřní stěny cév se v průběhu života ukládají tukové částice z krve acholesterol. To má za následek pokles elasticity tepen, snižuje secelková poddajnost cév. Stav cév přímo souvisí s kardiovaskulárními chorobami – infarktemmyokardu a aterosklerózou, mozkovou příhodou.  Častou příčinou těchto onemocnění je hypertenze. Prevenci a léčbu tohoto onemocnění lze zefektivnit speciální dietou a léky jako Tonerin, Cardione nebo CardioActive.

Kdo, kdy a proč jít na vyšetření cév?

Vzorový výsledek vyšetření

Měli by ho absolvovat všichni, kteří jsou vystaveni minimálně jednomu z následujících rizikových faktorů:

 • nadváha nebo obezita
 • zvýšená hladina cholesterolu
 • zvýšený krevní tlak
 • kouření
 • období přechodu u žen
 • genetická dispozice
 • cukrovka
 • zvýšená konzumace alkoholu

Výsledky vyšetření:

 • Analýza pulzu
 • Analýza pulzní vlny – typ vlny
 • Excentrické sevření srdce
 • Arteriální elasticita – průchodnost tepen
 • Zbývající objem krve po stahu srdce
 • Pružnost tepen

Jak vyšetření probíhá?

 • vyšetření je neinvazivní a bezbolestné
 • vyšetření je rychlé – trvá cca 1 minutu
 • provádí se pomocí PPG sondy, která je umístěna na špičku prstu, kde je snímán světelný paprsek, který je následně vyhodnocen v podobě pulzních vln v pletysmografické křivce
 • vyhodnocením typu pulzní vlny zjistíme míru zdraví nebo poškození cév

 

Co je pulzní vlna?

Pulzní vlna vzniká při každém stahu srdce a vypuzení objemu krve dokrevního řečiště. Její tvar a rychlost jsou závislé na tuhosti cév. Pokudjsou cévy zdravé a nejsou ztuhlé, je rychlost podstatně nižší než třeba vestáří, kdy stěny cév zesilují a tuhnou.
Po skončení měření obdržíte podrobnou zprávu včetně grafickéhoznázornění pro lepší pochopení. Dostanete doporučení jak zlepšit stavvašich cév a tím i zdravotní stav, popřípadě doporučení k návštěvělékaře.

OBJEDNEJTE SE NA VYŠETŘENÍ JEŠTĚ DNES!
Zavolejte na telefonní číslo 603 391 550 a výživové poradkyně vám odpoví na všechny otázky, případně se rovnou můžete objednat na vyšetření stavu cév či jinou konzultaci týkající se vašeho zdraví.

Vaše výživové poradkyně
Martina Vierecklová
Marcela Tomsová


Poznámka redakce: Začali jsme spolupracovat s pobočkou výživového poradenství na Smíchově. Nyní se můžete těšit na zajímavé články ohledně zdravé výživy a zdravého životního stylu přímo od profesionálních výživových poradkyň 🙂
20.11.2019 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme