Zdravotní tvrzení
Zdraví

Zdravotní a výživové tvrzení u doplňků stravy

Prodej přírodních přípravků je v naší zemi (i v celé Evropské unii) regulován. Toto omezení sice často producenti i prodejci různých potravinových doplňků kritizují, na druhé straně ochraňuje alespoň částečně spotřebitele. Zdravotní a výživové tvrzení u doplňků stravy je tedy poměrně důležitou informací pro kupujícího. Je zřejmé, že by prodejce rád každý bylinkový čaj prodával jako „zázračně léčivý“, ale to se nezakládá na pravdě a kupující by byl fakticky uveden v omyl. Proto používání pro  tato „tvrzení“ má pevně stanovený právní rámec.

Doplněk stravy

Tak se označují přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky a prodávají se v lékárnách i mimo ně. Doplněk stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. Jako účinné složky obsahují vitamíny, minerály a další látky, dříve označované jako tzv. potravní doplňky. Doplňky stravy mají dodat lidskému organismu živiny, které potřebuje, ale nezískává je v dostatečné míře v běžné stravě, nebo jiné látky, které mají příznivý účinek na zdravotní stav.

Výživové tvrzení

Tím se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku energetické (kalorické) hodnoty, kterou poskytuje ve snížené či zvýšené míře nebo živin či jiných látek, které obsahuje ve snížené či zvýšené míře.

Zdravotní tvrzení

Zdravotním tvrzením se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.

Používání zdravotních a výživových tvrzení u potravinových doplňků

Používání zdravotních a výživových tvrzení u doplňků stravy upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Z nařízení a směrnic EU vyplývají tyto obecné zásady pro používání zdravotních a výživových tvrzení u doplňků stravy:

 • nesmějí být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá;
 • nesmějí vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin;
 • nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat;
 • uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin;
 • odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach nebo které by mohly zneužívat jejich strachu, pomocí textu nebo prostřednictvím obrazového, grafického či symbolického znázornění.

Kde jsou zdravotní tvrzení zakázána?

Obecně jsou zdravotní tvrzení u doplňků stravy zakázána. Označování doplňků stravy nesmí:

 • přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo odkazovat na tyto vlastnosti;
 • obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů nebo minerálních látek;
 • naznačovat, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví;
 • odkazovat na míru nebo množství úbytku hmotnosti;
 • odkazovat na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve zdravotnictví;

Snižování rizika onemocnění

Tvrzením o snížení rizika onemocnění se rozumí každé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích složek významně snižuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění (např. „snižuje cholesterol“) a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí (např. „vápník je prospěšný pro růst dětí“).

Pro obě skupiny tvrzení platí, že jsou zakázána, pokud neodpovídají obecným požadavkům a zvláštním požadavkům a pokud nejsou schválena v souladu s nařízením a obsažena v seznamu schválených tvrzení.

Co znamená funkční zdravotní tvrzení?

Jsou to obecně známá tvrzení), která popisují nebo odkazují na :

 • význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, nebo
 • psychologické a behaviorální funkce, nebo
 • snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve stravě.

Oznamovací povinnost pro doplňky stravy

Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí doplněk stravy na trh, musí zaslat oznámení o uvedení doplňku stravy Ministerstvu zdravotnictví ČR formou předložení označení výrobku v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou.

Notifikace doplňku stravy

Uvádění doplňků stravy do oběhu v ČR podléhá notifikační povinnosti (§ 3d odst. 1 zákona č. 110/1997 o potravinách) – tj. provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplněk stravy, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

 

Národní seznam tvrzení najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

 

Kupující má mít právo na základní informace k používání zdravotních tvrzení na obalech potravin a v reklamě na potraviny. Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin,  jejich prezentace a reklama se řídí nařízením Evropského parlamentu a rady z roku 2006. Podle tohoto nařízení používaná zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Lze používat pouze zdravotní tvrzení schválená Evropskou komisí.

Zdroj: foto – Pixabay

28.8.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky