změna času
Zdraví

Zimní čas: Co dělá s naším tělem?

Jakmile posunete ručičky na všech hodinách správným směrem a ráno si oddechnete, že se vám čas na telefonu automaticky posunul, ještě stále nemáte vyhráno. Biologické hodiny totiž tak snadno posunout nejdou! Hodina spánku, která vám při říjnové posunu na zimní čas přibyde, se vám ztratí až poslední víkend v březnu.

Zdánlivě lepší zimní čas

Za „lepší“ změnu se obvykle považuje hodina spánku navíc, kterou získáme, když se na podzim vracíme do standardního středoevropského času. Otázkou však je, zda takovýto „spánkový bonus“ umíme využít. Většinu z nás naše biologické hodiny nemilosrdně probudí tak, jak jsou zvyklé. Na vině jsou zejména tzv. suprachiasmatická jádra v našem mozku, která jsou odpovědná za kontrolu a koordinaci cirkadiánních rytmů v celém těle. Ovlivňují teplotu našeho těla, trávení, produkci hormonů a samozřejmě také spánkový cyklus. Pro jejich nastavení a správné fungování je klíčové denní světlo, jinak je ovlivňujeme jen velmi těžko. O lepší variantu se však pro mnohé jedná jen zdánlivě.

Podzimní posun času bývá pro naše tělo těžší i z toho důvodu, že probíhá společně s příchodem krátkých zimních dní. Obzvláště těžké je toto období pro lidi trpící takzvanou sezónní či podzimní depresí (sezónní afektivní poruchou). Četné studie dokazují, že jejich nemoc potažmo psychická pohoda je zásadně ovlivněna množstvím a intenzitou denního světla. Chybějící jasné světlo je tak u vybraných pacientů nahrazováno světlem umělým s využitím světelné terapie.

Záludný letní čas

Takzvaná „horší“ varianta nastává právě teď na konci března. Ačkoliv ztrácíme pouze jednu hodinu spánku, je i tak pro mnohé těžké se této změně přizpůsobit. Sotva nás po dlouhých zimních měsících začaly při probouzení doprovázet sluneční paprsky, budeme se jich muset na nějaký čas opět vzdát. Změna na letní čas si podle všeho vybírá poměrně vysokou daň. Ztráta hodiny spánku způsobuje, že jsme více unavení a stresovaní a studie dokonce ukazují, že v pondělí, tedy v první pracovní den, který absolvujeme za nového letního času, dochází k nárůstu infarktů (některé studie zmiňují až 24% nárůst!), roste počet dopravních nehod, lidé jsou obecně méně koncentrovaní a znatelně klesá jejich pracovní produktivita a morálka.

Pokud rádi vyspáváte, jen těžko se vám na jarním posunu času hledají nějaká pozitiva. Odborníci se však shodují, že hodina denního světla navíc v době, kdy jsme aktivní, má v zásadě pozitivní dopad na naše zdraví. Za denního světla mají totiž lidé přirozeně tendenci trávit více času venku a věnovat se sportovním aktivitám.

Jak je vidět, jakýkoliv posun času a jeho dopad na naše tělo se obtížně hodnotí. Na podzim si sice můžeme přispat o hodinu déle, kratší doba bez denního světla každý den však výrazně ovlivňuje nejen produkci vitamínu D, ale může mít zásadní dopady na naši psychiku. Na jaře je zdá se nejvíce náročný samotný posun našeho denního rytmu, jakmile se však novému času přizpůsobíme, můžeme se radovat z dlouhých dní plných jasného světla. Jelikož letošní první pracovní den připadá díky velikonočním svátkům až na úterý, snad nám delší doba pro aklimatizaci prospěje a zkreslí ty hrozivé statistiky!

Historické okénko: kde a kdo vymyslel tzv. letní čas?

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé dne 21. listopadu 1946 zmocnilo zákonem č. 212/1946 Sb., o zimním čase, vládu, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec.

Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení 27. listopadu 1946 a vláda republiky Československé pod vedením Klementa Gottwalda vydala k témuž dni a v téže částce Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé vládní nařízení č. 213/1946 Sb., kterým zavedla zimní čas posunutý o jednu hodinu oproti středoevropskému času. Důvodovou zprávu vládního návrhu zákona tvořil jediný odstavec o několika větách.

Zavedení zimního času mělo přispět k příznivějšímu rozložení zátěže a tím k nerušené dodávce elektrického proudu. 

Zákon č. 212/1946 Sb. nebyl nikdy zrušen, s československým právním řádem jej převzaly Česká republika i Slovenská republika a jejich vlády tedy stále mají platné zmocnění zimní čas zavést.

Zdroj: foto-Pixabay

28.10.2016 | admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky