MUDr. Jan Tiser

MUDr. Jan Tiser

Praktické lékařství:
- Atestace podle legislativy EU, Specializovaná způsobilost MZ

Odborná praxe:
1991 – 1996 - anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína - Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
1997 – dosud - chirurgie – z toho 6 let Kardiochirurgie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2007 – dosud – vedoucí lékař M-Gate kliniky Pardubice, jednatel společnosti Medical Gate s. r. o, odborný garant pro obory všeobecné lékařství, chirurgie, anesteziologie a resuscitace

Chirurgie
- licence ČLK (České lékařské komory) pro výkon samostatné praxe, poradenská činnost, odborný zástupce a specializovaná způsobilost pro obor chirurgie (uděluje Ministerstvo zdravotnictví)

Nástavbové kursy v plastické chirurgii:
Povinný specializační kurs v plastické chirurgii 9/2007 ( vedoucí lektor Doc. MUDr Jan Měšťák )
Estetická chirurgie obličeje 10/2009 ( vedoucí lektor Doc. MUDr Jan Měšťák )
Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky 11/2009 ( Doc. MUDr Jan Měšťák )
Urgentní medicína:
- atestace podle legislativy EU, Licence ČLK, Specializovaná způsobilost Ministerstva zdravotnictví

Page 1 of 4 1 2 4