Nejnovější články v "Služby"

průvodce
Služby

Co jsou průvodcovské a předčitatelské služby?

Průvodcovské a předčitatelské služby spadají mezi služby sociální péče a řídí se zákonem o sociálních službách. Služba může být terénní nebo ambulantní a je poskytovaná osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a…Další články

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky