Nejnovější články v "Situace"

podpis
Situace

Co jsou tzv. dříve vyslovená přání?

Každý lékařský zákrok musí být prováděn se souhlasem pacienta. V případě, kdy není možné získat souhlas pacienta, zákon pamatuje na institut dříve vysloveného přání. To znamená, že pacient může vyslovit souhlas nebo nesouhlas s lékařským zákrokem v případě, že nastane situace, kdy o…



Další články

1 2 3 17
Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky