závislost
SituaceZdraví

Závislost, nemilosrdný zloděj vašich životů

Většinou se slovo „závislost“ používá ve spojení s užíváním drog nebo nadměrným pitím alkoholu. Jenže druhů závislostí je celá řada. A záleží jen na vás, jestli se stanete vlastním otrokem nějaké činnosti či užívání chemických látek. Vždy tím ztrácíte  část své svobody a svůj život omezujete jen na pořízení krátkodobého pocitu slasti.

Co  to je závislost?

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti (např. za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích). V případě patologické závislost se vztah může změnit na žárlivé scény plné nesmyslného podezírání. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje (např. přejídáním je velice často potlačována samota, smutek, sebelítost). Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Příčiny 

Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud je však tento přínos spojen s výraznými škodami na zdraví nebo na společenských vztazích a pokud člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde o patologickou závislost.

Typy závislosti podle předmětu

 • Závislost na psychoaktivních látkách (drogách, psychofarmakách)
 • Závislost na lécích
 • Závislost na alkoholu (alkoholismus)
 • Závislost na činnosti
 • Patologické hráčství (gambling – potřeba hrát hry (i počítačové)
 • Kleptomanie – potřeba krást
 • Závislost na sexu (hypersexualita – nymfomanie, satyriáza)
 • Závislost na práci (workoholismus)
 • Závislost na osobě, vztazích (žárlivost)
 • Závislost na věcech
 • Závislost na internetu, mobilech
 • Závislost na nakupování (opiomanie)
 • Závislost na sektách

Jaké jsou příznaky závislosti?

Pro diagnózu patologické závislosti je potřeba, aby byly přítomny některé z těchto příznaků:

 • Chuť (chtíč, bažení, tzv. craving) vůči předmětu závislosti
 • Vytlačování a zanedbávání jiných potřeb, např. přátel, koníčků
 • Snížené sebeovládání specificky ve vztahu k předmětu závislosti, tj. například užívání látky i přes jasné vědomí její škodlivosti
 • Zvyšování tolerance – osoba „snese“ čím dál větší množství a účinek je ve vztahu k množství čím dál menší, takže se zvyšuje potřeba
 • Abstinenční příznaky po vysazení

Co to způsobuje? 

Závislosti na prožitcích způsobují hormony, které se uvolňují bezprostředně při vykonávané činnosti či přítomností objektu závislosti:

 • adrenalin – hormon uvolňovaný strachem je zodpovědný za krátkodobě v organizmu zvýšenou aktivitu.
 • noradrenalin – hormon umožňující tělu překonávat krátkodobou zátěž a zvýšenou aktivitu
 • dopamin – (neurotransmiter) zodpovědný za vnitřní motivaci, který způsobuje šťastné pocity při dosažení cíle a zároveň může vyvolávat určitou závislost.
 • serotonin – (neurotransmiter) podílející se na vzniku nálad. Jeho zvýšená hladina vyvolává šťastné pocity, zatímco při jeho nedostatku se projevuje podrážděnost a deprese.
 • testosteron – hormon podílející se na zvýšení sexuální touhy, vzrušení, žádostivosti a odměňování orgasmem.

Jak jim říkáme?

Osoba, která je závislá, se lidově nazývá „závislák“. Osoba závislá na drogách je narkoman či toxikoman, lidově feťák. Osoba užívající tabák (nikotin), látky obsažené v cigaretách a zpravidla na nich závislá je kuřák. Osoba závislá na pití alkoholických nápojů je alkoholik. Osoba závislá na práci je workoholik. Osoba závislá na hazardních hrách je gambler.

Patologická závislost 

V jednom z psychiatrických významů je závislost nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Při patologické závislosti má pro jedince užívání nějaké látky, nebo pokračování v rizikovém chování přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil víc. Touha se chovat rizikově (např. užívat návykovou látku) si jedinec uvědomuje (i když si ji nemusí přiznávat) a snaží se často své chování kontrolovat, nebo i zastavit, často však neúspěšně.

Lze závislost léčit?

Léčba závislosti musí být komplexní – závislost není pouze nemocí těla nebo jen nemocí duše. Pro úspěch léčby je zapotřebí spolupráce závislého, jeho rodiny a okolí, lékaře, psychologa, pedagogů a sociálních pracovníků. Psychoterapie by měla doprovázet každou léčbu, je totiž důležité, aby klient postupně dokázal zvládat problémy, řešit nelehkou životní situaci a zapojit se do běžného života.

Jak závislost odstranit? 

Klasické odstranění je metodou odpírání. Dotyčný se učí, jak se vyhnout rizikovému chování. Velice často je to spojeno s celkovou změnou životních návyků, prostředí a lidí, se kterými se dotyčná osoba schází. Další možností je odstranění příčin, tedy odkrytí toho, co dané osobě činnost přináší, nahrazuje, a řešení problému, před kterým utíká, drogy. Často jediným možným řešením závislosti je pak doživotní abstinence.

O závislosti hovoříme v okamžiku, kdy se nemůžeme obejít bez nějaké látky nebo činnosti. Lidé vždy hledali způsoby, jak si zpříjemnit život. A dokázali takových způsobů vymyslet spoustu. Jenže každé pro má i své proti. Je-li něco příjemné, snadno si na to zvykneme. A vzdát se toho je pak někdy velmi obtížné. Tak vzniká závislost. A právě pro něj, jeho léčbu a překonání závislosti je důležitá podpora jeho blízkých. Ti ho také většinou o nutnosti léčby přesvědčí. Závislý člověk totiž nemá na svůj problém žádný náhled. Je si jist, že má vše pod kontrolou, že kdyby chtěl, mohl by kdykoliv přestat. Nezralý, nezdrženlivý člověk je proto mnohem náchylnější ke vzniku závislosti.  Léčba je proto nezbytná a nikdy na ni není pozdě. Čím dříve se ale začne, tím je naděje na úspěch větší.

Zdroj: foto – Pixabay

8.1.2017 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky