Rybolov
InspiraceÚřady

Rybolov, aktivita nejen pro seniory

Někdo si to plánuje léta dopředu. Co všechno bude dělat, až bude v důchodu. Jak využít smysluplně dobu, kterou jste trávili v práci? Možná je rybolov ta správná volba. Už pan Werich říkal, že čas strávený na rybách se do délky života nepočítá. Z tohoto pohledu se zdá, že je tato činnost více než vhodná právě pro seniory. Ale nejenom pro ně. První rybářské zkušenosti získáváme zpravidla v dětství. O prázdninách na vesnici u babičky, kdy jsme se po kolena brodili v potoku a snažili se chytit mřenky. Vzpomínáte si? Ale skutečný rybář potřebuje vedle nadšení i několik důležitých věcí. Mimo vybavení je to především „rybářský lístek“. Kde a jak ho lze získat?

Rybářský lístek

Rybářský lístek je základní předpoklad pro oprávnění k rybolovu. Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

Povolenka

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru fyzickou osobou. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Jak ho získám?

Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti. Většinou na odboru životního prostředí a zemědělství. Pro vydání musíte disponovat dokladem o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek, nebo potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí, které skládáte na Místní organizaci rybářského svazu.

Kdo může požádat?

O vydání rybářského lístku žádá občan starší 15let. S trvalým pobytem na území příslušného městského úřadu, za občana mladšího 15let žádá jeho zákonný zástupce.

Organizace Rybářského svazu

Většina revírů v České republice spadá pod správu Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS). Území je dále rozděleno na Místní organizace (MO), které obhospodařují přidělené vody a sdružují rybáře ve svém okolí. Každý zájemce si může vybrat Místní organizaci zcela dle své vůle a podat si do ní přihlášku, ta ale není povinna jej přijmout. Po přijetí je člen povinen platit stanovené poplatky za členství, včetně zápisného nového člena a plnit povinnosti člena. Místní organizace pořádá také školení rybářských znalostí a kvalifikační zkoušky pro zisk prvního rybářského lístku.

Rybářské zkoušky

Rybářské zkoušky pořádají nejčastěji MO rybářského svazu. Mládež je skládá většinou v rámci rybářského kroužku. Dospělí členové dostanou okruhy otázek a tipy na studijní literaturu a následně skládají test. Ten se skládá například ze znalostí zákonů souvisejících s rybářstvím, detailních znalostí tzv. rybářského řádu nebo například rozpoznávání druhů ryb.

Rybářský lístek – cena

Cena rybářského lístku, který vydávají pověřené obecní úřady, činní:

  • 100 Kč – za 1 rok
  • 200 Kč – za 3 roky
  • 500 Kč – za 10 let

Děti do 15 let platí polovinu.

Členství a zápisné v MO

K ceně za rybářský lístek je třeba přičíst cenu členství a také zápisného do MO. Ceny se mohou lišit, ale většinou se pohybují v tomto rozpětí:

  • Zápisné nového člena MO – 1000 Kč
  • Roční členský příspěvek MO – 400 Kč

Děti platí polovinu, mládež a ZTP má též nárok na slevu. Pro koupi povolenky de facto není nutné být členem MO, protože ta může prodávat povolenky i nečlenům. Ceny jsou pak ale výrazně vyšší!

Jaká je cena povolenky?

I když vlastníte rybářský lístek a jste členem MO, nezakládá vám to ještě právo k rybaření na ostatních rybářských revírech. K tomu je třeba zakoupit povolenku k lovu ryb. Ty se liší dle období, v jakých chci lovit, dle typu revíru a také mají územní platnost.

Typy revírů rozlišujeme dva základní – pstruhové a mimopstruhové. Ty pstruhové revíry jsou převážně horské a podhorské potoky a řeky bohaté na pstruhy i podobný typ ryb, kdežto mimopstruhové revíry jsou všechny ostatní, včetně větších řek, rybníků a přehrad.

Ceny rybářských povolenek se mohou lišit dle svazu. Pokud budete lovit převážně ve svém širokém okolí, vystačíte si s povolenkou MO.

Právní úprava

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

Chytat ryby je uklidňující činnost. Rybolov patří navíc mezi sportovní aktivity. Jste na čerstvém vzduchu a díky vyžadované pozornosti zaměstnáváte mozek. Ideální pro seniory. Chvíle strávené rozjímáním za rybářským prutem se vám několikanásobně odvděčí. Ranní mlha, opar, který se pozvolna zvedá nad řekou, zpěv probouzejících se ptáků a blahodárné ticho. Okamžiky, o kterých si budete přát, aby trvaly věčně. Až do okamžiku, kdy váš splávek prudce zmizí pod hladinou řeky…

Zdroj: foto-Wallpapercow

21.4.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky