asertivita
Inspirace

Buďte asertivní aneb jaká jsou práva a povinnosti

Asertivita je způsob komunikace a jednání, kterým můžeme vyjadřovat a prosazovat upřímně a otevřeně své pocity, myšlenky a názory, ať už negativní či pozitivní. Asertivita je velmi důležitá pro rovnoprávnost a prohloubení vztahů mezi lidmi. V žádném případě se nejedná o manipulaci ani agresivní prosazení svých názorů nebo postojů.

Co je asertivita?

Asertivita nás naučí lépe komunikovat a řešit situace v klidu a s rozmyslem. Díky asertivnímu jednání dokáže člověk vysvětlit, o co se snaží, čeho chce dosáhnout, co si o něčem myslí a jak se cítí. Asertivita učí naslouchat druhým, hledat kompromisy nebo požádat o laskavost. Asertivita je opakem agrese. Původně vznikla pro lidi, kteří se nedokázali prosadit.

Význam asertivity

 • upřednostňuje nemanipulativní chování
 • napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí
 • prohlubuje mezilidské vztahy
 • umožňuje předcházet konfliktům nebo je efektivně řešit
 • zvyšuje sebeúctu a respekt
 • umožňuje být sám sebou.

Asertivní práva

Člověk by se měl umět rozhodovat sám za sebe a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Pokud chcete jednat asertivně, měli byste znát asertivní práva. Základem asertivních práv je zásada, že s námi nikdo nemůže manipulovat, pokud mu to sami neumožníme.

 • Člověk má právo posuzovat své vlastní jednání, myšlenky a city a být za ně zodpovědný
 • Člověk má právo nenabízet žádné omluvy či výmluvy ospravedlňující jeho jednání
 • Člověk má právo posoudit, zda a nakolik je zodpovědný za problémy druhých lidí
 • Člověk má právo změnit svůj názor
 • Člověk má právo dělat chyby a být za ně zodpovědný
 • Člověk má právo říci „já nevím“
 • Člověk má právo být nezávislý na dobré vůli ostatních
 • Člověk má právo dělat nelogická rozhodnutí
 • Člověk má právo říci „já ti nerozumím“
 • Člověk má právo říci „je mi to jedno“
 • Člověk má právo říci „ne“.

Zároveň bychom měli dbát na dodržování asertivních povinností:

 • Vědět, co chci
 • Nést zodpovědnost za důsledky svého jednání
 • Nenalhávat si do vlastní kapsy
 • Nenalhávat si o druhých
 • Naučit se pozorně naslouchat a vnímat druhé
 • Nestydět se říci, co chcete a co nechcete a jak situaci prožíváte
 • Zákaz manipulace s druhými.

Asertivní chování je sice o sebeprosazení, ale oba partneři jsou v komunikaci rovnocenní. Asertivita se dá trénovat a kromě osobního života ji využijete i v tom pracovním. V knihkupectví seženete mnoho publikací na toto téma, případně se můžete přihlásit na několikadenní kurz. Čas od času se konají veřejné přednášky zdarma.

Zdroj: foto-Pixabay

26.6.2017 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky