doktor
Úřady

Od 1.1. 2020 bude fungovat e-neschopenka. O co se jedná?

Od nového roku bude zahájen ostrý provoz systému e-neschopenky. Neschopenky budou nově předávány zaměstnavateli v elektronické podobě. Smyslem této novinky je celý systém zjednodušit a zrychlit. E-neschopenka propojí nemocné zaměstnance, lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení.

Zatímco v současné době musí nemocný potvrzení o pracovní neschopnosti předat svému zaměstnavateli v papírové podobě, od příštího roku už bude nemocný této cesty ušetřen. Pomůže mu e-neschopenka. Náhrada mzdy i nemocenské přijde nemocnému automaticky.

Vznik pracovní neschopnosti

V případě, že lékař uzná zaměstnance práce neschopným, vystaví 1. díl e-neschopenky – Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tento dokument vystaví ve svém elektronickém softwaru. Hlášení lékař odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a současně vytiskne 2. díl e-neschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento dokument dostane zaměstnanec a slouží především pro záznamy kontrol ze strany ošetřujícího lékaře nebo okresní správy sociálního zabezpečení a také pro potvrzení trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti. Dokument nemusí zaměstnanec nikam doručovat, nechává si ho u sebe. Zaměstnanec je však povinen neprodleně svému zaměstnavateli oznámit, např. telefonicky, že u něho nastala překážka v práci, tzn. pracovní neschopnost.

Ukončení pracovní neschopnosti

Pokud při další kontrole uzná lékař zaměstnance práce schopným v prvních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti, vystaví lékař 3. díl e-neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Dokument lékař opět odešle elektronicky příslušné okresní správě sociální zabezpečení. Lékař zároveň vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce ukončení pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel zároveň obdrží informaci o ukončení pracovní neschopnosti svého zaměstnance. V případě, že je nezbytné trvání pracovní neschopnosti i po 14 dnech, zaměstnanec má nárok na čerpání nemocenského. Lékař tuto informaci předá okresní správě sociální zabezpečení a tuto skutečnost zaznamená do Průkazu práce neschopného pojištěnce. Tuto informaci rovněž obdrží zaměstnavatel, který je povinen vyřídit potřebné poklady pro čerpání nemocenského.

Díky e-neschopenkám od příštího roku nebudou zaměstnanci předávat papírové potvrzení o pracovní neschopnosti, postačí zaměstnavatele informovat například telefonicky a neschopenku vystavenou lékařem obdrží zaměstnavatel automaticky.

Aktuální informace najdete na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

Zdroj: foto-pixabayVíce informací

4.11.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme