Příspěvek na péči a průkaz ZTP
PéčeÚřady

Závislost na péči a průkaz ZTP

Ze závislosti na péči jiné osoby plynou kromě výplaty příspěvku na péči i další výhody. Jednou z nich je nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. S čím můžete v takovém případě počítat?

I. stupeň závislosti: průkaz TP

Osobám s přiznaným I. stupněm příspěvku na péči náleží průkaz TP – průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením.

Držitel průkazu si může nárokovat:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek);
 • přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře).

II. stupeň závislosti: průkaz ZTP

Osobám s přiznaným II. stupněm příspěvku na péči náleží průkaz ZTP – průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením.

Držitel průkazu si může nárokovat:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek);
 • přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře);
 • využívání veřejné hromadné dopravy zdarma (tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro);
 • slevu 75 % z ceny jízdného ve 2. vozové třídě vlaků na území ČR;
 • slevu 75 % v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR.

III. a IV. stupeň závislosti: průkaz ZTP/P

Osobám s přiznaným III. a IV. stupněm příspěvku na péči náleží průkaz ZTP/P – průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce.

Držitel průkazu si může nárokovat:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek);
 • přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře);
 • využívání veřejné hromadné dopravy zdarma (tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro);
 • slevu 75 % z ceny jízdného ve 2. vozové třídě vlaků na území ČR;
 • slevu 75 % v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR;
 • bezplatnou dopravu průvodce pravidelnou veřejnou hromadnou dopravou na území ČR;
 • bezplatnou dopravu vodicího psa (pokud je člověk nevidomý a nedoprovází ho průvodce).

Jaké jsou další výhody?

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P mají také nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené, díky němuž:

 • smí zdarma stát nebo parkovat na místech pro invalidy, vozíčkáře
 • mají nárok na vyhrazené parkovací stání před domem,
 • mohou vjet do zákazu vjezdu po dobu nezbytně nutnou, není-li auto překážkou na silnici,
 • mohou vjet do zákazu stání s dodatkovými tabulkami “mimo dopravní obsluhu”, “jen dopravní obsluha”, “mimo zásobování”,
 • mohou vjet do pěší zóny,
 • jsou osvobozeni od placení dálniční známky (netýká se osob se sluchovým postižením).

To lze nárokovat pouze v případě, je-li majitelem vozidla držitel průkazu nebo osoba jemu blízká (nevztahuje se na souseda, asistenta sociální péče nebo poskytovatele sociální služby apod.) anebo v případě, kdy je držitel průkazu právě přepravován.

Zdroj: foto-Pixabay

24.3.2016 | Daniela Lidinská

4 komentáře: “Závislost na péči a průkaz ZTP”

 1. Marie napsal:

  Průkaz TP je k ničemu, slouží jen posudkové lékařce jako důvod k ironickému chování k žadateli

 2. Roman napsal:

  I. stupeň závislosti: průkaz TP tohle píšu sem TP je úplně k ničemu žádné výhody nejsou

  vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek); nikdo vás nepustí sednou takže je to stejné jako byste jsi koupily normální jízdné

  přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře). přednost na úřadě se nedává takže kdybych já bych byl politik styděl bych se za zákony ČR to TP by měli zrušit radši

  • šůsová napsal:

   Průkaz TP je k ničemu,protože ani dítěti se zrakovou vadou nedají digitální učebnice se slevou, a omezují je ve vzdělání. TP by měli zrušit,

   • Martin Motloch napsal:

    Na průkaz TP se vztahují v podstatě pouze dvě výhody. Držitel má nárok na místo k sezení v MHD a druhou využije v případě, že si jde vyřídit nějakou záležitost, kde by měl dlouho čekat, zejména stát. Tím nejsou myšleny soukromé aktivity (nákupy, placené služby, ale ani vymáhání slev dle “osobního” názoru).

Doporučujeme