Pečující osoba
Péče

Pečující osoba: jaká má práva a povinnosti?

Zvažujete, že se budete o blízkého člověka starat „na plný úvazek“? Důvodem je většinou zdravotní stav blízké osoby. Mohou to být například problémy se sluchem. V tomto případě mohou pomoci léky jako Relaton. Zdravotní stav blízkého však často nelze rychle obnovit. Rozhodování není vůbec jednoduché, proto vám přinášíme přehled základních práv a povinností, které vám z takovéto péče vyplývají.

Kdo je pečující osoba?

Z formálního hlediska je osoba pečující ta, která je uvedena v „Oznámení o poskytovateli pomoci“ a podílí se nějakým způsobem na péči o člověka závislého na pomoci druhých. Jeden člověk, který je závislý na péči, může mít i více pečujících osob. Pečující osoba může být buď osoba blízká (rodinný příslušník), nebo asistent sociální péče. Osoba blízká je jinými slovy blízký příbuzný, tedy například manžel/manželka, syn/dcera, (registrovaný)partner/partnerka. V tomto případě není nutné uzavírat písemnou smlouvu o poskytování péče, stačí ústní dohoda.

Asistent sociální péče

Asistent sociální péče je kdokoliv blízký, například soused či kamarád. S asistentem je potřeba uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Podle zákona o sociálních službách platí, že asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá, například sama nesmí být příjemce příspěvku na péči (v některých případech je nutné doložit posudek ošetřujícího lékaře, že jste schopni pečovat). Ve smlouvě s asistentem sociální péče musí být uvedeno:

 • označení smluvních stran (jméno, příjmení a adresa osoby, které bude pomoc a podpora poskytována, a jméno, příjmení a adresa asistenta sociální péče)
 • rozsah pomoci (např. 2 x týdně koupání, 7 x týdně zajištění nákupu, 3 x týdně doprovod k lékaři aj.)
 • místo a čas poskytování pomoci
 • výše úhrady za pomoc

Povinnosti pečujících osob

Není pochyb o tom, že pečující osoba je povinna především řádně pečovat. Kontrolu pečujících osob provádějí krajské pobočky Úřadu práce. Pracovníci kontrolují zejména to, zda je pomoc poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek. Dále je kontrolováno, zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je pomoc zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti není osoba, o kterou je pečováno, schopna zvládat.

Vedle toho přísluší pečující osobě také další formální povinnosti, jako povinnost písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce přijetí osoby, o kterou pečuje, do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala (pokud tuto povinnost nemůže splnit osoba sama). Stejně tak je pečující povinen ohlásit úmrtí příjemce příspěvku na péči, kterému poskytoval pomoc a péči, opět ve lhůtě do 8 dnů od úmrtí příjemce.

Práva a výhody pečujících osob

Výhody plynou pečujícím osobám zejména v těchto oblastech:

 • Zdravotní pojištění – stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve stupni II, III, IV
 • Důchodové pojištění – stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve stupni II, III, IV, pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Pro konkrétní informace se obraťte na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.
 • Daně z příjmu – příjem, který vám z péče plyne (do výše přiznaného příspěvku na péči), je zcela osvobozen od povinnosti platit daň z příjmu.

V případě potřeby požádejte krajskou pobočku Úřadu práce o písemné potvrzení, které prokáže dobu péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti.

Pozor! Pokud nastane situace, že osoba, o kterou pečujete, je celý kalendářní měsíc hospitalizována v nemocnici, ztrácí tak nárok na příspěvek na péči a vy, jako pečující osoba, nemáte státem hrazené sociální ani zdravotní pojištění. Jakmile tuto skutečnost ohlásíte na Úřadu práce, zeptejte se, jak takovouto situaci řešit – například registrací jako uchazeč o zaměstnání po celou dobu pobytu vašeho blízkého v nemocnici.

Zdroj: foto-Pixabay

23.3.2016 | Daniela Lidinská

39 komentářů: “Pečující osoba: jaká má práva a povinnosti?”

 1. Berkyova K napsal:

  Dobrý den chci zeptat pobíram plný invalidní důchod 3 stupně je možnost si přivydělat kdyz mam také pečovatelský příspěvek když se o mě staral otec ale dosáhla jsem plnoletosti takže o sebe pečují sama můžu si přivydělat v chráněné dílně 20 hod týdne na pidi úvazek neodebraly mi ten péčocatelský příspěvek? byla jsem se na to všechno ptát a řekli že né ráda bych znala i váš posudek děkuji

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   jako pečující osoba můžete pracovat. Ovšem v tomto případě doporučujeme kontaktovat Úřad práce, který je v této věci kompetentní. Můžete využít jejich infolinku.

 2. Mirka napsal:

  Dobrý den
  Stala sem se asistentkou socialni péče.Kdyz omarodim budu mit narok na nemocenskou?Nebo ne?Pokud ano kam se neschopenka od lekare odesílá?Když zamestnavatel je vlastně člověk o kterého se starám. Děkuji za odpověď.Mirka

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   na nemocenském pojištění mohou být účastni jen zaměstnanci nebo OSVČ. Do této kategorie bohužel nespadáte. Platit si nemocenské pojištění tedy nemůžete ani dobrovolně. Některé komerční pojišťovny nabízí podobné pojištění, většinou se ale týká pobytu v nemocnici nebo jsou platby vysoké. Pro přesné informace doporučujeme kontaktovat Úřad práce.

 3. Lubomíra Ježková napsal:

  Dobrý den mám syna 14 let ztp 2.stupen závislosti. Navštěvuje speciální školu. Do dnešní doby jsem OSVČ, mám nehtové studio. Chtěla bych se nahlásit jako osoba pečující o syna, jelikož je to stále těžší pracovat na plný úvazek a starat se o něj. Můžu jako osoba pečujíci pracovat třeba jen pár hodin v týdnu na živnostenský list? Děkuji za odpověď Lubomíra Ježková

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   podnikat můžete. Doporučujeme pročíst následující příručku pro pečující osoby: http://www.praceprozp.cz/dokumenty/Prakticky_pruvodce_podnikanim.pdf

   Informace ohledně placení zdravotního a sociálního pojištění vám poskytne Úřad práce.

 4. Janků napsal:

  Dobrý den,máme syna s přítelkyní se kterou nežiji ve společné domácnosti,syn je ZTP/P..matka syna nepracuje a pobírá celý příspěvek na péči o syna i když je syn 15 dní v měsíci u mě doma.Dle zákona náleží příspěvek synovi.Nechápu tedy,že úřad práce neřeší z čeho teda žije matka syna..dle zákona mám jako pečující /15 dní v měsíci/nárok na polovinu příspěvku na péči-vozím syna do školy i na veškeré lékařské vyšetření,rehabilitace apod.-matka syna odmítá jakoukoliv komunikaci na téma vyplácení poloviny příspěvku.Je zcela zjevné,že matka syna zneužívá vyplácení příspěvku na péči ve svůj prospěch.Odmítá mi vydat dokumenty vtahující se rozhodnutí o příspěvku na péči o syna..prosím o radu jak postupovat-napadnutí rozhodnutí apod.Děkuji-

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   Úřad práce zajímá, kdo je uveden jako pečující osoba. Ve vašem případě doporučuji obrátit se na příslušného pracovníka ÚP, se kterým situaci můžete řešit. Případně můžete využít call centrum ÚP.

 5. Jana napsal:

  Dobrý den,
  může být ležící (prakticky nevnímající a nekomunikující) osoba umístěna v jiném bytě, než ve kterém bydlí pečující osoba. Zdá se mi to dost riskantní.
  Děkuji za odpověď. Jana.

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   případ nemůžeme posoudit, neboť neznáme kontext. Obecně platí, že příspěvěk na péči může být přiznám pouze při sdílení jedné domácnosti.

 6. Iveta napsal:

  Dobrý den, mám dotaz za mamku, která se stará o svou tchyni. Má příspěvek na péči, ale zároveň je vdovou a má i vdovský důchod. Teď je osoba o kterou pečuje hospitalizovaná v nemocnici a poté bude umístěna do sanatoria. Víme, že je pozastavená dávka na péči. Zajímá jí jestli jí bude odebrán i vdovský důchod. Sama důchodový věk nemá a ještě k tomu pracuje na zkrácený úvazek. Děkuji za odpověď

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   ve vašem případě se prosím obraťte na bezplatnou linku České správy sociálního zabezpečení 800 050 248. V této problmatice vám zaměstnanci poskytnou relevantní informace.

 7. Jiří napsal:

  Dobrý den, pečoval jsem tři roky o maminku, po smrti otce chtěla do soukromého pečovatelského domu pro seniory. Byla tam zhruba jedenáct měsíců a pátého v měsíci zemřela. Jde mi o to, že dostala příspěvek za ten měsíc kdy umřela celý 13 200kč a majitel mi tvrdí že zbytek 11 000kč patří jemu a ne pozůstalým. Děkuji za odpověď.

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   nejprve bychom vám chtěli vyjádřit upřímnou soustrast. Bohužel, v tomto případě příspěvek na péči opravdu náleží zařízení. Příspěvek náleží celý zařízení v případě, že uživatel byl alespoň jeden den v měsíci v zařízení přítomen. Nemáme k dispozici podrobnosti, nicméně aktuální a přesné informace vám podá Úřad práce.

 8. Hana Tomanová napsal:

  Dobrý den, pečuji o osobu blízkou II.stupně. Nyní jsem nezaměstnaná, takže doba, po kterou pečuji, se mi započítává jako náhradní doba pojištění na důchod. Všude se dočítám, že při péči o osobu blízkou mohu i pracovat. Pokud bych tedy začala pracovat na DPČ (a při tom ale stále pečovala), počítaly by se mi měsíce péče o osobu blízkou stále jako náhradní doba pojištění do důchodu? Prý k tomu musím pečovat alespoň 8 hodin denně.

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   doporučujeme přečíst následující portál, problematika pečujících a jejich důchodů je zde přehledně vysvětlena. http://www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/jak-se-pecujicim-pocita-duchod/

   Pro konkrétní vyjádření se obraťte na příslušný Úřad práce, k dané otázce se vám zcela jistě vyjádří.

 9. Jana Vokrouhlikova napsal:

  Dobrý den mám 2.stupen stará se o mě syn , který je OSVč . Jak je to u nej z daněmi a sociálním a zdravot6. Nebo jestli podnikání ma dát jako vedlejší činnost? Vůbec se v tom neorientuji. Dekuji

  • admin napsal:

   Dobrý den, v tomto případě stát za vašeho syna platí sociální a zdravotní pojištění (zdravotní pojišťovně je nutné doložit dokumenty o osobě, o kterou je pečováno). Zároveň ale váš syn musí ze své činnosti platit sociální a zdravotní pojištění z příjmů. Pro více informací se prosím obraťte na Českou správu sociálního zabezpečení, která vám poskytne příslušné informace. Můžete také přečíst následující příručku: http://www.praceprozp.cz/dokumenty/Prakticky_pruvodce_podnikanim.pdf

 10. Jana Pražáková napsal:

  Dobrý den, jde o příspěvek na péči pro naší maminku. Pečující osoba byla moje sestra- v roce 2016 byl příspěvek navýšen z 800,-Kč na 3 stupeň to je 8 800,-Kč. nikomu v rodině ani mamince to nesdělila.Tuto info. jsem se dozvěděla od soc. pracovnice v nemocnici 21.2.2018. Sestra tvrdí, že jí peníze, které údajně šetřila patří výhradně jí , jako pečující osobě. Jde o to , že jsme se o maminku starala stejným dílem jako sestra. Děkuji za odpověď

  • admin napsal:

   Dobrý den, příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Osoba pečující je ta, která je uvedena v „Oznámení o poskytovateli pomoci“ a podílí se nějakým způsobem na péči o člověka závislého na pomoci druhých. Záleží tedy, zda jste byly obě uvedené v tomto oznámení. Jedna osoba závislá na péči může mít i více pečujících osob. Konkrétní informace vám poskytne příslušný Úřad práce.

 11. Alena napsal:

  Dobrý den, jsem již 17 let ZTP/P 3 stupně (vpravo úplná slepota a vlevo částečná slepota,vpravo i hluchota),nikdy jsem nežádala o příspěvek na péči až nyní mi to navrhla pracovnice CSSZ.Mám problém s orientací,doma je to ok ale do města si sama,troufnu jen když je to nezbytné a není kdo by mě doprovodil.Dosud mi pomáhal manžel ale po rozvodu mi pomáhají už jen děti (10 a 12 let) , jelikož pracuji ve škole,tak mě děti také denně doprovází.Z bodů splňuji tedy jen jeden.Chci se zeptat,zda-li mohu uvést syna (12let) jako jako pečující osobu a zda-li mám nějaké šance dostat příspěvek.Děkuji

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   pečující osoba musí být starší 18 let. Nemusí se jednat jen o rodinného příslušníka, může to být např. kamarádka. Více informací vám poskytne Úřad práce, který dávku vyplácí.

 12. Iveta napsal:

  Dobrý den, mám prosím dotaz. Pobírala jsem na dědečka příspěvek na péči. 22 ledna zemřel. Mám ještě nárok za měsíc leden na příspěvek? Děkuji

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   zákon říká: “Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace”. Pro konkrétní informace se prosím obraťte na příslušnou pobočku Úřadu práce, jistě vám poskytnou přesné informace.

 13. Černý napsal:

  Dobrý den máme peci o osobu blízkou jeden s nas pracuje na hpp muzu k dat do danovyho vyučtovani dekuji

  • admin napsal:

   Dobrý den, v daňovém přiznání se do příjmů nezahrnuje příjem plynoucí z péče o osobu blízkou. Konkrétní informace vám poskytne účetní nebo daňoví poradci.

 14. míla napsal:

  dobrý den,
  můžu nárokovat příspěvek na péči o osobu blízkou, které byl přiznán I.stupen a bylo ji v září t.r. 88 let, jsem OSVČ.
  děkuji za odpověd

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   při pobírání příspěvku na péči můžete podnikat. V případě I. stupně ale musíte odvádět zdravotní a sociální pojištění. Posuzuje se mnoho kritérií, proto se prosím informujte na příslušném Úřadu práce, který příspěvek na péči vyplácí nebo na Okresní správě sociálního zabezpečení. Schválení trvá dlouho, ale příspěvěk vám bude vyplacen i zpětně.

 15. Jitka Dunkova napsal:

  Dobrý den,
  Mám otázku když někdo bere prispevek na péči 8800 kč,co všechno je povinen za tyto peníze poskytovat ?Děkuji

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoli osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek lze použít na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečováním osobní pomoci a podpory. Z příspěvku tedy může být hrazen poplatek poskytovateli sociální služby nebo v případě, že o osobu pečuje rodinný příslušník, lze hradit výdaje jemu. Obecně lze říci, že z příspěvku na péči se hradí náklady na zajištění péče dle vlastní potřeby.

 16. Trávníčková Lucie napsal:

  mám dceru 2 stupeň závislosti beru 6600kč péči mám jaké povinosti a práva mám prý bych měla být s dcerou celé dny pracovat můžu ale s dcerou musím být stále doma

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   veškeré informace o příspěvku na péči naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně zde https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
   V současné době při pobírání příspěvku na péči můžete být zaměstnaná. Bližší informace vám poskytne Úřad práce.

 17. Martin napsal:

  Když už tu tak hážete otázky na kombinaci práce a péči o osobu blízkou, je třeba si uvědomit, že v případě péče o osobu s přiznaným IV. stupněm závislosti (úplná závislost) může výdělečná činnost poskytovatele celkem oprávněně vzbudit pozornost úřadu práce. Vzhledem k tomu, že se v případě IV. stupně závislosti většinou jedná o osoby již pouze ležící a často neorientované, lze s úspěchem pochybovat o tom, zda pečující osoba je schopna zajistit jejich péči zároveň např. s docházkou do zaměstnání.

 18. Martin Greňo napsal:

  Dobrý den,rád bych se zeptal,jestli si můžu přivydělat jako osoba pečující o osobu blízkou.Pečuji o otce se IV.stupněm invalidity.Slyšel jsem,že se mi do důchodu započítává minimum.Děkuji za odpověd’.

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   děkujeme za váš dotaz. Pečující osoba může být zaměstnaná. Pokud pečujete o osobu blízkou, která potřebuje vaši zvýšenou pomoc (stupeň II – IV), máte nárok na úlevy v zaměstnání:

   Můžete:
   • Čerpat pracovní volno na doprovod k lékaři apod.
   • Čerpat ošetřovné (takzvaný paragraf) v případě, že váš blízký onemocní a musíte se o něj postarat
   • Omezit množství služebních cest (můžete být vyslaní na pracovní cestu jen se svým souhlasem)
   • Odmítnout přeložení na jiné místo výkonu práce, pokud vám nevyhovuje
   • Upravit si pracovní dobu
   • Domluvit se na úpravě charakteru svého pracovního vztahu

   Situaci můžete konzultovat s Úřadem práce ČR. Podrobné informace naleznete zde

   Zdroj: příručka Jsme v tom spolu

 19. Irena Kaupová napsal:

  Dobrý den, pečuji o syna ve IV. stupni postižení ke své práci na zkrácený úvazek jsem si našla ještě úklid na jeden den v týdnu, chtěla bych vědět jestli jsem i v tomto vedlejším příjmu osvobozena od daně z příjmu?

  • Martin Motloch napsal:

   Dobrý den, určitě Vám poradí daňový poradce.

 20. Jana napsal:

  Dobry den.jsem na uradu prace.mam17ti leteho syna ktery ma priznan prispevek2stupne.chtela bych zazadat o peci o blizkou osobu.bude probihat nejake dom.setreni?muzu vubec zadat o peci o blizkou osobu?dekuji jurackova

  • Martin Motloch napsal:

   Dobrý den, jste na ÚP – tak se jich přímo zeptejte na postup, syn je určitě “osoba blízká”, žádat tedy můžete.

Doporučujeme