numerologie
Inspirace

Numerologie, aneb co o vás prozradí datum narození

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že si dítě vybírá své rodiče, kterým se narodí. Stejně jako datum svého narození. Numerologie je stará věda založena na mínění, že datum našeho narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Díky číslům se můžete podívat pod povrch lidských charakterů. Numerologie vám odpoví na otázku, proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Čísla již v dávné historii

Řecký matematik Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, který používáme do dnes. Toto umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje poznat naši nejvlastnější osobnost, poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít.

Jak si spočítám své číslo?

Co všechno si mohu spočítat? Numerologie nabízí hru s čísly, takže si můžete spočítat roční číslo, vztahové číslo s partnerem, vibrační číslo vašeho jména a další varianty. To nejdůležitější je tzv. životní (osudové) číslo, které určuje vaše předpoklady a schopnosti, případně zápory. Číslo spočítáte jednoduchým součtem všech čísel data narození. Například jste narozeni 1. 3. 1960, pak sečtěte jednotlivá čísla: 1+3+1+9+6+0=20, 2+0+= 2. Pokud máte dvojmístný výsledek, čísla ještě sečtěte na jedno výsledné.

Symbolický význam čísel v numerologii

Vaše životní neboli osudové číslo určuje vaše pozitiva a negativa. Záleží tedy na vás, jak kladné schopnosti rozvinete a naopak ty negativní potlačíte. Numerologie vám dává jen návod, jak se svým životem naložit, které by mohly být vaše silné stránky a na co byste si měli dát pozor. Spočítejte si tedy vaše životní číslo, možná budete překvapeni.

1

 • Pozitiva: aktivita, lidská samostatnost, činorodost, snaha o průkopnictví
 • Negativa: občasný strach rozhodovat sám za sebe, překonat sám sebe
 • Symbolický význam čísla: slovní vyjadřování

2

 • Pozitiva: diplomacie, větší otevřenost, citlivost
 • Negativa: příliš emoční jednání
 • Symbolický význam čísla: schopnost vcítit se, cit, různost, protiklad

3

 • Pozitiva: komunikační nadání, aktivita, tvořivost, otevřenost
 • Negativa: mnoho zájmů, nedochvilnost
 • Symbolický význam čísla: duševní schopnost, vůle, představivost, inteligence, tvořivost

4

 • Pozitiva: systém, klid, jistota, spolehlivost, nemá rád změny
 • Negativa: malá přizpůsobivost
 • Symbolický význam čísla: zručnost, pracovitost, rozvážnost

5

 • Pozitiva: kamarádství, společenskost, pohyb, změna, láska k přírodě, cestování
 • Negativa: nevydrží na jednom místě, spousta zájmů, roztříštěnost
 • Symbolický význam čísla: vášeň, energičnost, podnikavost, ctižádostivost

6

 • Pozitiva: potřebuje harmonii, klid, jistotu, vnímavost pro krásu, hluboký vztah k rodině
 • Negativa: stále na jednom místě, špatná orientace v nových věcech, vztazích
 • Symbolický význam čísla: rovnováha, harmonie, řád

7

 • Pozitiva: uzavřenost, tvořivost, sklony k melanchólii a depresím, důležitost kolektivních prožitků
 • Negativa: stahuje se do ústraní, silné emoční prožívání
 • Symbolický význam čísla: city, soucítění, pochopení

8

 • Pozitiva: potřeba uplatnit svoji autoritu a moc
 • Negativa: snadná manipulace s okolím, šéfovské manýry
 • Symbolický význam čísla: rozum, úsudek, plán, myšlení

9

 • Pozitiva: iluze, ideály zaměřené na celek, pomoc ostatním
 • Negativa: nutnost se naučit nezištnosti
 • Symbolický význam čísla: intuice, schopnost rozlišovat, nazírání „podstaty” věcí a dějů

Numerologie mi pomůže

Pro příznivce a zastánce numerologie je uklidňující představa, že již nemusí pouze snášet následky různých životních okolností, které je potkají, ale mohou přímo ovlivnit svůj život. A to tím, že využijí moc a energie čísel, aby jim pomohly rozšifrovat, co a kdy je vhodné udělat a jak se zachovat. No, není ten život najednou přece jen snazší?

Co když je všechno ale jinak?

Věříte, že se v datu narození skrývá číselná mystika, která určuje váš osud? Tak se zamyslete: Jak je možné, že podle gregoriánského kalendáře byste měli jiný osud než podle juliánského? Skeptiky je numerologie označována za zcela iracionální a původně patřící do rámce starověké gnóze a středověké kabaly. Ve skutečnosti nemá žádnou teorii, číslovky nemají žádný hlubší význam, charakterové vlastnosti jsou přiřazovány k jednotlivým číslovkám jen podle uvážení konkrétního numerologa. Proto je taky možné, že výklad jednotlivých čísel je pokaždé jiný, podle toho, jak je dotyčný zpracovatel nadán bohatou představivostí.

Číslo (numero) je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí. Čísla v sobě opravdu skrývají mocný nástroj k poznání fungování světa a vesmíru. Tušili to už staří Řekové, věděl to i Galileo Galilei, když prohlásil, že kniha přírody je psána matematickou řečí. Svá tajemství ovšem nevydávají snadno. Kdyby chudák starý Pythagoras věděl, že po nich chceme, aby vyjadřovala lidské schopnosti, nadání či charaktery a vyjevila je každému, kdo se naučil sečíst datum narození nebo písmena ve jméně, asi by hořce zaplakal…

9.3.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky