Zdravotní zařízení
PéčeZdraví

Zdravotnické zařízení

Zdravotnické zařízení, zkráceně ZZ, je zařízení, jehož úkolem je poskytovat zdravotní péči. Podle typu lékařské péče, kterou poskytují, rozeznáváme základní druhy těchto zařízení.

ZZ prvního styku

 • praktický lékař
 • zubní lékař
 • gynekologická ambulance
 • lékařská služba první pomoci apod.

ZZ ambulantní

 • alergologie
 • dermatologie
 • ortopedie
 • psychiatrie
 • neurologie
 • oční lékař
 • rehabilitace
 • urologie
 • klinická psychologie
 • klinická logopedie
 • ORL atd.

ZZ hospitalizační

 • porodnice
 • nemocnice
 • nemocnice následné péče
 • léčebna dlouhodobě nemocných
 • odborný léčebný ústav
 • psychiatrická léčebna

Lékárny a výdejny PKZ

 • lékárna
 • oční optika a optometrie
 • výdejna PZT

Laboratoře

 • cytologie
 • klinická biochemie
 • hematologická laboratoř
 • mikrobiologie

Zdravotní doprava

 • Dopravní zdravotní služba
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Letecká záchranná služba
 • sanitní vozidla (DRNR)

ZZ ostatní

 • lázně
 • ozdravovny
 • hygienické stanice
 • domácí péče

Zvláštní ZZ

 • kojenecké ústavy
 • jesle
 • dětské domovy
 • stacionáře pro děti i dospělé
 • záchytné stanice

Struktura a zajištění sítě zdravotnických zařízení (státních i nestátních) je v České republice dlouhodobě stabilizovaná. V současné době je v ČR evidováno téměř 30 tisíc zdravotnických zařízení vč. detašovaných pracovišť. Z toho je přes 20 tisíc samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 224 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 315 obyvatel.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele.

24.1.2017 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky