Umírání doma

Domácí hospicová péče pomáhá lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, do péče je zapojena i rodina nemocného.
Péče vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Důležitá je i péče o rodinu nemocného, neboť poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou náročné a vyčerpávající. Ošetřující rodině je nabídnuta podpora ve chvílích obav a nejistoty.

Nejčastěji přichází lékař a zdravotní sestry, pak sociální pracovnice, podle potřeby psychoterapeut, dobrovolníci (mezi nimi jsou například i lékaři specialisté: chirurg, oční lékař a zubař).

Lékař je k dispozici pacientovi vždy, kdy je třeba zhodnotit, změnit či nově nastavit léčbu. Pacient tak nemusí ani při vážnějším zhoršení stavu být převážen do nemocnice.

Domácí hospicová péče zatím není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. O aktuálním stavu možnosti úhrad se informujte u vaší zdravotní pojišťovny. Na úhradě sociální péče se podílí klient určitou částkou denně dle pravidel jednotlivých zařízení.

Hospicové zařízení můžete vyhledat v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb nebo se informujte u vaší zdravotní pojišťovny.

Umírání mimo domov

Místem, kde lze zajistit trvalou péči o umírajícího, jsou lůžkové hospice nebo paliativní lůžka ve zdravotnických zařízeních.
Lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující nepřetržitou péči pacientům ve stádiu nevyléčitelné nemoci, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Do hospice přichází těžce nemocný člověk ve chvíli, kdy je nutná paliativní léčba, ale rodina na fyzicky i odborně náročné ošetřování nestačí nebo nemá k dispozici domácí paliativní péči.
Hospicová lůžka nebo lůžka paliativní péče v jiných zdravotnických zařízeních mohou být provozována odborníky v paliativní péči v tzv. rodinných pokojích např. v nemocnici či LDN.
Kontakty na poskytovatele paliativní a hospicové péče ve vašem kraji vám poskytne zdravotní odbor krajského úřadu.

Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu. Mohou mít v pokoji své osobní věci, např. televizi, rádio, oblíbený hrníček, obrázek, ale i mikrovlnnou troubu či varnou konvici.
Příbuzní a přátelé mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle jeho přání a potřeb a mohou ho doprovázet ve dne i v noci. Na návštěvy mohou přicházet také děti, pokud si to nemocný přeje.
Na rozdíl od klasického zdravotního zařízení ráno klienty nikdo nebudí v určitou hodinu, mohou snídat, obědvat a večeřet podle svých možností a potřeb, strava je v takové podobě, jaká vyhovuje nemocnému (krájená, mletá, mixovaná). Každému, kdo se nemůže sám najíst, pomůže personál. Sestry a pečovatelky se starají o pitný režim.
Nemocný může podle svého přání pobyt v hospici kdykoliv ukončit anebo o přijetí do hospice znovu požádat.
Hospice nabízejí i krátkodobé pobyty, jejichž cílem je ulehčit pečující rodině, umožnit jí rekreaci a zotavení pro pokračování v další péči o nemocného doma.

Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí. Formulář žádosti o přijetí je možno najít na webových stránkách nebo si jej vyzvednout v hospici. K žádosti je třeba přiložit aktuální lékařskou zprávu a informovaný souhlas nemocného s umístěním do hospice a vše doručit osobně nebo poštou do hospice. V případě, že nemocný nemůže dát souhlas z důvodu zdravotního stavu, odůvodní žádost o umístění do hospice odesílající lékař.

Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní a ošetřovatelská péče. Na úhradě sociální složky péče se podílí klient určitou částkou denně dle pravidel jednotlivých zařízení.
Poplatek může mít také podobu úhrady nadstandardních služeb. Potom například zahrnuje:

Hospicové zařízení můžete vyhledat v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb nebo se informujte u vaší zdravotní pojišťovny.

Pomůcky pro péči o umírajícího

Péči o umírajícího člověka může usnadnit řada pomůcek.
Doporučené pomůcky pomohou jak nemocnému k lepší kvalitě života, tak pečujícím ke snadnější péči. Některé z pomůcek si můžete zapůjčit v půjčovnách pomůcek, některé je možné snadno získat na předpis u praktického lékaře, některé musí předepsat odborný lékař, např. neurolog, ortoped atd.

Pohřeb

Smuteční obřad je jednou z posledních služeb, kterou můžeme zesnulému prokázat.

Pohřební službu si vybírá sama rodina. Kontaktovat můžete kteroukoliv pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Jedním z kritérií vašeho výběru může být tzv. Znak kvality, který na dobu určitou propůjčuje pohřebním službám Sdružení pohřebnictví (www.pohrebnictvi.cz). Pokud se vám stane, že zemřelého odveze pohřební služba, kterou jste si sami nevybrali, máte právo si pohřeb jít domluvit tam, kde si to přejete vy. Optimální dobou pro pohřební obřad je obvykle 5 až 6 dní po úmrtí.

Zemře-li váš blízký doma, je nutné při sjednávání pohřbu doložit List o prohlídce mrtvého, který vyplňuje praktický lékař nebo lékař lékařské služby první pomoci.

Při úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení vystaví místní lékař ohledací list, zemřelého obvykle převezou na patologii (pokud je nařízena pitva), případně zavolají pohřební službu (dle zákona) a informují rodinné příslušníky. Osobní věci zemřelého si musí vyzvednout někdo z jeho příbuzných.

Převoz zemřelého a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba. Často se stává, že zemřelého vyzvedne pohřební služba, kterou zavolal někdo jiný než vy, například při úmrtí na ulici. Můžete si vždy vybrat, zda pohřeb vypravíte u pohřební služby, u které se momentálně váš zesnulý příbuzný nachází, nebo zda objednáte smuteční obřad u jiné pohřební služby.
Platba pohřbu se zpravidla provádí při objednávce. Základní cena pohřbu se může pohybovat v rozmezí 15–20 tisíc korun podle konkrétního pohřebního ústavu a v závislosti na požadovaných službách. Jako objednavatel pohřbu jste zákazník a pohřební službě budete za obřad platit. Není třeba si tedy nechat vnutit úkony, hudbu či obřadnosti, které se vám nelíbí.

Zároveň ale máte nárok na jednorázový příspěvek ve výši 5.000 Kč (tzv. pohřebné). Ten je určen tomu, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

Běžně se provádějí tři varianty pohřbu:

 1. Zpopelnění bez obřadu – zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.
 2. Zpopelnění s obřadem – rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným zpopelněním (kremací).
 3. Pohřeb s uložením do země – rozhodnete-li se pro klasický církevní pohřeb a následné uložení do země, vyhledejte příslušného faráře nebo kněze a domluvte s ním podrobnosti.

Služby pohřebních ústavů:

Bližší informace o možnostech pohřbu, konkrétních cenách a dalších službách vám vždy poskytne vybraná pohřební služba.

Praktické rady

 • Péče o umírajícího se liší od běžné péče o nemocného v postupech i používání léků.
 • Pokud umírající trpí bolestmi nebo péče o něj je nad síly jeho blízkých, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.
 • S využitím mobilní hospicové péče může váš blízký zemřít důstojně a v domácím prostředí.
 • Zařizujete-li pohřeb, požádejte o pomoc někoho z blízkých nebo známých, na kterého událost tak silně nedolehla.
 • Některé pohřební služby provozují 24 hodin denně bezplatnou informační linku, na níž zodpoví vaše dotazy týkající se organizace pohřbu.
 • Pokud zemřelého odveze pohřební služba, kterou jste si sami nevybrali, máte právo si následně domluvit pohřeb tam, kde si to přejete vy.
 • Pečlivě si čtěte všechny dokumenty související s úmrtím a pohřbem. Nedělejte unáhlená rozhodnutí a nic nepodepisujte pod tlakem.
 • U pohřbu si vyberte služby dle vašeho přání, pro jistotu si zkontrolujte ceny a zda jste všechny služby skutečně obdrželi.
 • Úmrtní list vystaví matrika příslušná dle místa úmrtí, nikoliv podle místa trvalého bydliště. Vystavení trvá 1-3 dny.

Specializovanou oblastí zdravotní péče zaměřenou na umírání je paliativní (úlevná) péče. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Pokud pečujete o umírajícího, i vy si zasloužíte pomoc a podporu a to jak psychickou tak praktickou.

Zdroj: foto-Pixabay


Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky