cestování
SituaceSlužby

Poradíme si ….. s cestováním vlakem a letadlem na invalidním vozíku

Cestování vlakem

Pro železnice je od konce roku 2009  závazné  nařízení EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Kapitola V. se věnuje zvlášť právům osob se zdravotním postižením a omezenou schopností orientace a pohybu. Obdobně jako u letecké dopravy jsou stanovena nediskriminační pravidla a pravidla pro poskytování pomoci.

Asistence při cestě vlakem

Pokud při vaší cestě vlakem nevyžadujete asistenci zaměstnanců ČD nebo mimořádné zařazení vozu přizpůsobeného pro přepravu vozíčkářů, není nutné nijak cestu hlásit ani předem objednávat. Nicméně při požadavku na asistenci zaměstnanců ČD, využití mobilní nebo vozidlové zdvihací plošiny nebo mimořádné zařazení vozu přizpůsobeného pro přepravu vozíčkářů je nutné cestu předem objednat (min. 24 hodin, ale lépe 48 hodin předem). Jinak není zaručeno, že bude v požadované době cesta vlakem možná.

Na co si dát pozor:

  • Vaše cesta vlakem na vozíku může být odmítnuta, pokud je kapacita vlaku pro takovouto přepravu vyčerpána nebo ji ve zvoleném vlaku nemohou ČD vůbec realizovat, nebo nelze-li cestujícího s vozíkem dopravit na nástupiště až k vlaku.
  • Vozík musí být vždy opatřen funkční ruční brzdou k jeho zajištění ve voze.

Nezapomeňte:

  • že máte s průkazem ZTP nárok na slevu z jízdného a přeprava invalidního vozíku je bezplatná,
  • se u přepravce informovat o podmínkách vaší cesty na určené místo, ne všude jsou např. instalovány mobilní nájezdové plošiny či bezbariérový přístup na nástupiště apod.

Cestování letadlem

V oblasti letecké dopravy došlo k významnému posílení práv osob se zdravotním postižením prostřednictvím nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.

Účelem tohoto nařízení je stanovení pravidel pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci. Toto nařízení dále stanovuje způsob pomoci ze strany provozovatelů letišť a leteckých dopravců, přičemž tato služba je poskytována bezplatně.

Jak cestovat letadlem s invalidním vozíkem?

O cestování s invalidním vozíkem informujte leteckou společnost co nejdříve. Při rezervaci letu sdělte rozměry a hmotnost vozíku a zda se jedná o vozík mechanický nebo elektrický. Některé společnosti vyžadují i návod k obsluze vozíku.

Invalidní vozík je možné vzít na palubu letadla jako uzavřené zavazadlo a ve většině případů je přepravován bezplatně. Provozovatel letiště zapůjčí cestujícímu náhradní vozík, který použije do doby nástupu do letadla a naopak do doby převzetí svého vozíku zpět. V letadle je cestujícímu zapůjčen invalidní vozík pro použití v uličce na palubě letadla a toalety.

Bohužel, i v dnešní době se stává, že letecké společnosti odmítnou přepravit osobu s invalidním vozíkem. Většinou je to v případě, pokud více než jeden nebo dva lidé s těžkým zdravotním postižením cestují bez doprovodu a jsou zapsáni na stejný let. Pokud zdravotně postižený cestuje  s doprovodem, pak se na něj toto omezení nevztahuje.

Nezapomeňte:

  • si s dostatečným časovým předstihem (alespoň 48 hodin) požádat o asistenci na letišti (asistent vám pomůže při odbavení, nástupu do letadla, zajistí náhradní invalidní vozík apod.), tato služba je poskytována zdarma.

Na co si dát pozor:

  • Cestujte s doprovázející osobou, jinak by vás mohla letecká společnost odmítnout (vždy se o této skutečnosti předem informujte).
  • Elektrické vozíky musí obsahovat suchou/gelovou baterii, kterou lze odpojit. Vozíky s vlhkou/mokrou baterií většina leteckých společností z bezpečnostních důvodů nepřepravuje. Proto se vždy informujte o možnostech přepravy.

Nenašli jste, co jste hledali? Máte vlastní zkušenost či dobrou radu, o kterou byste se chtěli podělit s ostatními? Napište nám, jsme tu pro vás! redakce@poradimesi.cz.

Zdroj: text-časopis Můžeš, foto-Pixabay

8.2.2017 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun
redakce@poradimesi.cz

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky