Sanitka
SituaceZdraví

První pomoc nebo pohotovost?

Každý z vás ji někdy potřeboval. Co? Přece lékařskou pomoc. Kdy? Po skončení ordinačních hodin. Kam jet? Kde vám první pomoc poskytnou? Přece na pohotovosti. Klidně i v nočních hodinách. Jaké typy lékařských pohotovostí znáte? A jaké služby poskytuj?

Lékařská pohotovostní služba

Lékařská pohotovostní služba (LPS) nebo Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.

Jaké jsou druhy lékařské pomoci

 • Lékařská pohotovost pro dospělé
 • Lékařská dětská pohotovost
 • Zubní pohotovost
 • Pohotovostní lékárny

Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařská pohotovost pro dospělé zajišťuje vyšetření a ošetření nemocných s náhlou změnou zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. Rozsah jejich služeb odpovídá zdravotnickým službám poskytovaných praktickým lékařem.

Lékařská dětská pohotovost

Lékařská dětská pohotovost poskytuje stejné služby, jen se zaměřením na dětské pacienty.

Zubní pohotovost

Ambulance zubní pohotovosti zajišťuje ošetření pacientů s otoky, krvácením, obličejovými  úrazy včetně úrazů zubů. Jedná se pouze o akutní stavy a je provedeno vyšetření  základním a nejjednodušším, jako např. odvrtání, otevření zánětlivého ložiska, vytržení zubu apod. V žádném případě nelze očekávat definitivní ošetření např. zaplombování zubu. To je následně provedeno v běžné pracovní době registrujícím stomatologem. Zubní LPS neošetřuje pacienty u nichž nehrozí nebezpečí z prodlení, tj. bolestí zubů bez otoků, uvolněná výplň či zubní korunka, bolest dásní.

Pohotovostní lékárny

Pohotovostní lékárna umožňuje prodej a výdej předepsaných léků a zdravotního materiálu mimo řádnou pracovní dobu, o sobotách či nedělích či v období svátků. Prodej zpravidla probíhá v nočních hodinách a může se lišit podle konkrétní lékárny.

Poplatky za pohotovost

Poplatek za využití LPS dle zákona 261/2007 Sb. činí 90,- Kč. Stejný poplatek platíte za použití služeb pohotovostní lékárny.

Další důležité informace o LPS

 • LPS je veřejnou zdravotní službou.
 • Zdravotní péče poskytnutá LPS je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pro všechny pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.
 • LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
 • LPS ošetřuje i pacienty, kteří nemají bydliště ve spádovém území, kteří nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři.
 • O každém provedeném diagnostickém či léčebném výkonu je vedena předepsaná zdravotnická dokumentace.
 • Ošetření v rámci LPS se týká pouze náhlých stavů a spočívá v nezbytném vyšetření a ošetření v rozsahu odbornosti praktického lékaře.
 • Na ošetření se není třeba objednávat.
 • LPS provádí v době od 17 do 7 hod., o svátcích a dnech pracovního volna též ohledání mrtvých podle zákona 372/2011 Sb.
 • Nepojištění klienti si hradí poskytnutou zdravotní péči u LPS v hotovosti dle bodového ohodnocení dle Seznamu zdravotních výkonů.

Lékařská pohotovostní služba není určena

 • Pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
 • Pro léčebné výkony, které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest, způsobí změny chování a jednání postiženého, ohrožují samotného pacienta nebo jeho okolí. V těchto případech je vhodné neprodleně aktivovat ZZS na čísle 155, resp. mezinárodním čísle 112.

 

Pohotovost. Kdo z vás ji ještě nevyužil? Poskytne akutní pomoc ve chvílích, když je po ordinačních hodinách. Často i v noci. Pohotovostní lékárna – na zazvonění vám vydají nebo prodají lék přes pohotovostní okénko.

Víte, kde je ve vašem okolí nejbližší lékařská pohotovost? A kde je ta zubní? Kam jet s dítětem, když mu v noci propukne zánět středního ucha? Kde vám vydají léky i po půlnoci? Zjistěte si to! Nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat…

4.2.2016 | Martin Motloch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky