Péče

Komu je určená domácí péče?

Domácí péče je důležitou součástí systému zdravotní péče. Smyslem domácí péče je umožnit setrvání klienta v jeho přirozeném domácím prostředí současně s poskytnutím nezbytné zdravotní péče. Domácí péče je hrazena zdravotní pojišťovnou a indikuje ji praktický lékař či lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Lékař, který pacienta propouští z nemocnice, může domácí péči indikovat pouze na 14 dní.

Jak domácí péče funguje?

Domácí péče je určena nemocným a jejich rodinám v případě nepříznivého zdravotního stavu, který nelze zvládnout laickou péčí. Jedná se o zdravotní stav, který nevyžaduje hospitalizaci, ale zároveň je nutný zdravotní dohled a pravidelná zdravotní péče. Domácí péči zajišťuje kvalifikovaná zdravotní sestra či ošetřovatelka. Lékař určí frekvenci návštěv, zdravotní sestra vypracuje ošetřovatelská plán a pravidelně informuje o stavu pacienta lékaře. Každá návštěva je zaznamenána v dokumentaci pacienta.

Kdo má na domácí péči nárok?

Nárok na domácí péči má každý občan. Rozhodnout o ní musí ošetřující lékař nebo lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Jedná se o pacienty, kteří jsou plně nebo částečně závislí na péči druhé osoby a je nutné jim zajistit dlouhodobou nebo následnou péči, případně doléčení v případě chronických nebo akutních onemocnění. Může se jednat například o pacienty po mozkové příhodě nebo s onkologickým onemocněním. Služby jsou poskytovány bez věkového omezení.

Kdo domácí péči provádí?

Domácí péči provádí kvalifikované zdravotní sestry, ošetřovatelky, fyzioterapeuti.

Jaké úkony se provádí?

Obvykle se provádí tyto úkony:

  • aplikace injekcí, infuzí, odběr krve
  • ošetření ran, převazy
  • péče o klysmata, katétry, kolostomie
  • cvičení na lůžku, nácvik chůze s chodítkem či berlemi
  • masáže
  • kontrola celkového zdravotního stavu
  • psychická podpora
  • poradenství
  • podpora rodiny

Pozor! Domácí péče není totéž co pečovatelská služba.

Kolik se za domácí péči platí?

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě rozhodnutí praktického nebo ošetřujícího lékaře. Lékař posoudí zdravotní stav a zváží, zda je nutná domácí péče. Zdravotní domácí péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, a to maximálně 3 hodiny za den. Platí se pouze materiál (například injekční jehly, obvazy), nadstandardní úkony nebo zapůjčení pomůcek. Pokud ošetřující lékař shledá, že domácí péče není nutná, pacient si ji může hradit sám.

Domácí zdravotní péče je vhodná pro pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci, ale zároveň je nutný lékařský dohled a pravidelné ošetřování. Typické jsou pooperační stavu u nenáročných zákroků nebo poruchy pohybového aparátu.

Zdroj: foto-pixabay

16.4.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme