ruce
Služby

S čím vám pomůže mediátor?

Každý z nás se někdy ocitl v konfliktu. Lidé často reagují agresí nebo se spolu přestanou stýkat. Mediátor je vyškolený odborník na mezilidskou komunikaci. Je prostředníkem při řešení konfliktů nebo sporů. Mediátor nenavrhuje řešení situace, ale usměrňuje komunikaci tak, aby mohlo dojít k nalezení řešení mezi zúčastněnými.

Často se využívá rodinná mediace, kdy rodiče potřebují mezi sebou vyřešit konflikt. Zejména se jedná o situace před, během a po rozvodu. Mediaci ale lze využít v mnoha dalších oblastech, například v obchodní, pracovní, právní a další. Mediace je formou alternativního řešení sporů. Typickými příklady jsou například rozdělení majetku při rozvodu, dědictví, spory mezi nadřízeným a podřízeným zaměstnancem, sousedské spory, přátelské spory.

V čem jsou výhody mediace?

Velkou výhodou mediace je, že může předcházet soudnímu řízení. Dalšími důvody jsou rychlost mediace a relativně nízké náklady. Mediátor vystupuje neutrálně, je zachována důvěrnost a mlčenlivost. Cílem mediace je dojít k řešení, které bude akceptovatelné všemi stranami. Mediátor se snaží zohlednit zájmy všech a dovést zúčastněné k řešení, které by třeba u soudu ani nebylo navrženo.

Jak domluvit schůzku?

Klíčovým krokem je domluvit schůzku u mediátora. Někdy může být problém se s druhou osobou dohodnout na jednotném čase. Pozvání za nás může učinit mediátor.

Jak mediace probíhá?

Mediace obvykle trvá 3 hodiny. Většinou je třeba několik sezení. Při jednání se zpravidla sedí u kulatého stolu. Střídavě se vyjadřují obě strany k mediátorovi. Velmi důležitá je role mediátora, aby nedošlo k hádce nebo agresi.

Kolik mediace stojí?

Pokud je mediace nařízena soudem, platí se 400 Kč za každou započatou hodinu. V případě vlastní iniciativy se cena řídí ceníkem mediátora. Průměrně se ceny pohybují okolo 1000 Kč za hodinu.

Jaká je role mediátora?

Mediátor nenavrhuje řešení, ale umožňuje oběma stranám vyjádřit se, vzájemně se pochopit, nesoupeřit a dojít ke společně akceptovatelnému řešení.

Kde najdu mediátora?

Můžete hledat v seznamu zapsaných mediátorů. Tito mediátoři složili státní zkoušku z mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo v České advokátní komoře a splnili tak všechny kvalifikační předpoklady. Mediátoři mohou pracovat i bez státních zkoušek na živnostenský list. Nejedná se ale o zapsané mediátory.

Mediace pomůže v případě, kdy proběhlo několik neúspěšných pokusů o vytvoření určité dohody. Výsledkem mediace je dohoda, která může být podkladem pro soudní jednání.

Zdroj: foto-pixabay

29.1.2018 | Michaela Votočková

2 komentáře: “S čím vám pomůže mediátor?”

 1. Magdalena Bottková Szabó napsal:

  Dobrý den. Prosím o poskytnutí kontaktu (…bohužel moc spěchá, z vážných zdravotních důvodů jsem nebyla a nejsem schopna navázat kontakt…) na navázání “mediátora” v soukromém konfliktu se svým praktickým lékařem, který mi naprosto ODMÍTÁ předepisování jakýchkoliv léků. Jsem z toho zoufalá, bezmocná, netečná. Děkuji. Praha 4, 5.května.

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   seznam mediátorů naleznete zde: http://www.komorazapsanychmediatoru.cz/mediatori/
   V mediaci je nutné, aby obě strany měly zájem spor řešit, byly ochotné se účastnit a za mediaci zaplatit. Můžete rovněž zvážit změnu lékaře, kterou lze učinit poměrně rychle.

Doporučujeme