terénní služby
PéčeSlužby

Terénní služba – co nabízí a kdo ji potřebuje?

Terénní služby v sociální oblasti lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením nebo seniorům zvládnout s pomocí terénního pracovníka ty úkony, které by obvykle zvládal sám. Terénní sociální pomoc je poskytována v domluvený čas a na domluveném místě. Jestli máte vy nebo vaši blízcí problém při zvládání některých základních úkonů a potřebujete nárazovou výpomoc, obraťte se na nejbližší středisko sociálních služeb. To má pro tuto činnost zvláště  určené pracovníky do terénu.

Terénní služby

Terénní sociální práce je jedním z významných a účinných nástrojů, jak předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin. Terénní sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Nejčastěji je služba uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí (bytě), ale i v terénu. Terénní pracovníci za vámi dojedou, přivezou jídlo, pomohou s úklidem, osobní hygienou.

Cíle terénních služeb

Podstatou terénních služeb je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. Protože se jedná o službu smluvní, lze u organizace, která ji zajišťuje, v průběhu služby dohodnout výměnu terénního pracovníka, změnu času poskytování služeb nebo změnu činností. Mezi obecné cíle patří:

 • přispívat k zapojení klientů služby do každodenních aktivit,
 • rozvíjet samostatnost a individuální dovednosti klientů,
 • předcházet sociálnímu vyloučení klientů.

S čím vám terénní pracovník může pomoci

 • s osobní hygienou a koupáním
 • s vařením a podáním jídla
 • s péčí o domácnost a nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, do společnosti
 • s dalšími úkony běžného života

Kdo může být terénním pracovníkem

Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost, tzn. vyšší odborné vzdělání nebo účast v akreditovaných kurzech zaměřených na sociální služby.

Kompetence terénního pracovníka

Terénní sociální pracovník vykonává soubory činností na úrovni:

 • přímé práce s uživatelem
 • nepřímých aktivit ve prospěch uživatelů
 • aktivit nutných pro realizaci a rozvoj sociální služby
 • metodického vedení terénních pracovníků podle organizačního uspořádání
 • organizace

Etické zásady terénní služby

Terénní pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi.

 • Chrání jeho důstojnost a lidská práva klientů.
 • Podporuje aktivní zapojení klienta do hledání řešení i jeho samostatnost.
 • Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
 • Neposkytuje žádnou informaci o klientovi bez jeho souhlasu, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Právní podklad

Terénní sociální práce je z hlediska zákona o sociálních službách realizována prostřednictvím terénních forem sociálních služeb. Sociální službou se přitom podle 3 a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Posláním terénní služby a jejich pracovníků je, aby uživatelům nabídli pomoc při péči o vlastní osobu, stravování  a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím či pomoc při prosazování jejich práv a zájmů. To vše v prostředí, které klient důvěrně zná, kde se cítí bezpečně, ve svém bytě. Terénní pracovníci tak přinášejí klientům nejenom potřebnou výpomoc ale i pocit, že neztratili kontakt s celkovým děním ve svém okolí.

 Zdroj: foto – Pixabay

24.6.2016 | Martin Motloch

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme