pojištění
Služby

Zdravotní vs. komerční pojištění

V případě zdravotního pojištění je potřeba rozlišovat mezi zdravotním pojištěním zákonným a komerčním. Zatímco zákonné zdravotní pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce jednotlivým zdravotním pojišťovnám, u komerčního (soukromého) pojištění záleží na libovůli každého z nás, zda se jej rozhodneme uzavřít či nikoliv.

Veřejné zdravotní pojištění

Každý občan České republiky má na území ČR právo na poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté s cílem zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho utrpení.

Můžete si vybrat zdravotní pojišťovnu.

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebních spořitelen

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Máte právo si vybrat poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou za 12 měsícůa to vždy jen k 1. lednu (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. červencem až 30. zářím) nebo k 1. červenci (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem).

Nezapomínejte si vždy do zdravotnického zařízení vzít průkaz pojištěnce zdravotního pojištění.

č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Komerční zdravotní pojištění

Z komerčního zdravotního pojištění může pojištěnec získat pojistné plnění nejen kvůli onemocnění či úrazu, ale i za hospitalizaci s nadstandardními službami či za nadstandardní péči o zuby. Komerční zdravotní pojištění chrání pojištěného také před rizikem ztráty příjmu kvůli nemoci či úrazu podobně jako státní nemocenské pojištění. Pojištěnci komerčního zdravotního pojištění mohou také často čerpat i speciální asistenční služby.

  • Nečekejte, až se vám něco přihodí. Pojištění je spolehlivá cesta, jak se vyvarovat nepříznivým následkům nemoci či úrazu.
  • Pojištění vás chrání v mnoha životních situacích, kdy byste jinak byli odkázáni na pomoc jiných a omezeni výší svých úspor.
  • Můžete si vybrat z mnoha pojistných produktů, v čase je měnit a přizpůsobovat svým potřebám, možnostem a představám.
  • Komerční zdravotní pojištění v tuzemsku poskytují zatím jen vybrané komerční pojišťovny.

Příklad využití komerčního pojištění:

Komercni poj

13.3.2016 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky