icon
Úřady

Konec platnosti OZP průkazu. Jak žádat o nový?

Vlastníte-li průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, nezapomeňte hlídat dobu jeho platnosti. Je důležité včas podat žádost o nový průkaz. V době, kdy vám končí platnost průkazu, vám pravděpodobně končí i posudek o vašem zdravotním stavu. V případě průkazů OZP má jeho držitel povinnost sám podat žádost o nový průkaz.

Kde žádost o nový průkaz vyřídit?

Na příslušném Úřadu práce dle vašeho trvalého bydliště předložíte vyplněnou Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Úřad práce sám nezahájí řízení o vydání nového průkazu. Musíte si tedy hlídat dobu platnosti a žádost podat včas sami. V žádosti uveďte v bodu F (důvod žádosti o změnu průkazu osoby se zdravotním postižením), že se jedná „o změnu data platnosti průkazu OZP“. Nezapomeňte s žádostí doložit co nejaktuálnější zprávy od odborných lékařů, které v souvislosti s vaším postižením navštěvujete.

Kdy podat žádost o nový průkaz?

Řízení o vydání nového průkazu běžně trvá 3 – 5 měsíců, proto podejte žádost s dostatečným předstihem. Zákon nestanovuje žádnou lhůtu, kdy musíte oficiálně žádost podat, proto se nenechávejte odrazovat různými tvrzeními. Novou žádost můžete podat v podstatě kdykoliv. Pokud by vám přesto pracovníci tvrdili, že na žádost je příliš brzy, zdůrazněte, že na průkaz jsou vázány další výhody. Pokud by ani tento argument nepomohl, žádost můžete poslat poštou, datovou schránkou nebo odevzdat v podatelně.

Co v případě, kdy končí platnost průkazu, ale Úřad práce vám nevydal nový?

Pokud vám uplyne doba platnosti a Úřad práce vám ještě nevydal nový průkaz, bohužel nebudete moci čerpat žádné výhody spojené s tímto průkazem. Také vám bude zastavena výplata příspěvku na mobilitu a průkaz nebudete moci využívat jako parkovací průkaz. Z tohoto důvodu podejte žádost o nový průkaz s velkým předstihem. Pokud jste žádost o nový průkaz podali v době, kdy průkaz ještě platil, příspěvek na mobilitu vám bude doplacen až zpětně po obdržení nového průkazu OZP. Pozor! Pokud již uplynula doba platnosti původního průkazu, bude vám průkaz odejmut a musíte žádat o zcela nový průkaz (formulář Žádost o přiznání průkazu OZP). Úřad práce na vás tedy bude pohlížet, jako kdybyste tento průkaz nikdy neměli.

Nezapomeňte si hlídat platnost svého průkazu. O nový požádejte s dostatečným předstihem.

Zdroj: foto-pixabay

22.10.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme