miminko
Úřady

Podmínky pro nárok přídavku na děti

Přídavky na dítě se řídí novými pravidly. Nyní tak na dávku dosáhne více rodin. Přídavek na děti je dlouhodobá dávka vyplácena rodinám s nízkými příjmy. Nárok na dávku vzniká nezaopatřeným dětem. Podle věku dítěte je dávka vyplácena až do 1000 Kč.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které nedokončilo povinnou školní docházku. Dále i dítě až do 26 let, pokud:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium na SŠ, VOŠ, VŠ nebo výcviková střediska)
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat výdělečnou činnost.

Za nezaopatřené dítě se považuje i dítě, které dokončilo povinnou školní docházku, ale nedosáhlo 18 let, nebo je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Podmínky nároku na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Životní minimum si můžete vypočítat zde.

Kde o přídavek žádat?

O přídavky na dítě žádá zákonný zástupce (mladší děti) nebo samo dítě (pokud je již zletilé). U přídavků na dítě se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti (resp. společně posuzovaných osob). Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání (nebo obdobné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu). Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se pak nepočítají třeba některé sociální dávky – jako je příspěvek na bydlení apod.

O přídavek na dítě si můžete požádat na příslušné pobočce Úřadu práce, dle místa vašeho trvalého bydliště, prostřednictvím formuláře Žádost o přídavek na dítě. Žádost je nutné podávat každoročně.

Přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně!

Co předložit při žádání o příspěvek?

Na příslušném Úřadu práce dle vašeho trvalého bydliště předložíte:

 • vyplněnou Žádost o přídavek na dítě,
 • průkaz totožnosti všech zúčastněných osob (otec, matka),
 • doklad o výši ročního příjmu všech společně posuzovaných osob (otec, matka) – vystavuje buď zaměstnavatel, nebo vyplňuje sám žadatel,
 • u dítěte do 15 let jeho rodný list,
 • od 15 let dítěte potvrzení o studiu/zdravotním stavu/vedení v evidenci úřadu práce/neschopnosti se soustavně připravovat na budoucí povolání (jedna z možností).

 Výše přídavku na dítě

Přídavek je vyplácen měsíčně. Pokud samoživitel/ka nebo rodina splní podmínky, výše dávky se odvíjí od věku dítěte.

Základní výměra:

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 700 Kč měsíčně

Zvýšená výměra:

 • Dítě do 6 roků = 800 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 910 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 1 000 Kč měsíčně

Na zvýšenou výměru máte nároku pokud, alespoň jeden z rodičů v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí) pracuje nebo měl/má nějaký příjem např. nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, důchod, příspěvek na péči, ve výši nejméně 3410 Kč měsíčně. Zda máte nárok na přídavek na dítě, si můžete ověřit v internetové kalkulačce.

Čerpání přídavku na dítě není překážou pro čerpání dalších dávek, jako je např. mateřská, rodičovská nebo ostatní sociální dávky.

Zdroj: foto-pixabay

1.10.2018 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme