ekg
Zdraví

Holterův monitor aneb Holter

Holterův monitor, tzv. Holter je lékařský přístroj, který slouží k zaznamenávání aktivity srdce po dobu 24–48 hodin. Přístroj ve stanovených intervalech měří krevní tlak. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k vyhodnocení účinků léčby.

Holterův monitor se od klasického EKG odlišuje především tím, že měří srdeční aktivitu po celý den při běžných činnostech pacienta. Význam toho vyšetření spočívá v tom, že některé nemoci nebo potíže se projevují jen čas od času. Holter dokáže tyto anomálie zaznamenat. Vyšetřovaná osoba se věnuje běžným denním aktivitám, díky čemuž dokáže přístroj zaznamenat poruchu srdečního rytmu nebo nedostatečné prokrvení srdce.

Kdy je Holterovo monitorování vhodné?

Vyšetření doporučí ošetřující lékař v případě, že se u vás občas objeví náhlé bušení srdce nebo ztráta vědomí. Výsledky pomáhají lépe určit diagnózu a dokážou odhalit i vážnější onemocnění, jako například anginu pectoris, která se projevuje jako tlaková, pálivá bolest na hrudníku. Může být provázena nedostatkem dechu. Díky přístroji také lze sledovat účinnost léčby srdečních chorob, např. vysokého tlaku

Jak Holterovo měření funguje?

Aktivitu srdce zaznamenávají dvě elektrody, které se přilepí na tělo. K pasu je připevněn malý tlakoměr a na paži manžeta. Přístroj v pravidelných intervalech nafukováním manžety měří krevní tlak. Interval je různý, obvykle přístroj provádí 2–4 měření za hodinu. V noci probíhají 2–3 měření. Druhý den se přístroj sundá a lékař si zobrazí naměřená data. Holterovo měření je vhodné i pro pacienty s kardiostimulátorem. Pacient není nijak omezen v běžné činnosti.

Co předchází vyšetření?

Pacient se na vyšetření nijak nemusí připravovat. Vyšetření je zcela nebolestivé. Je však nezbytné, aby pacient lékaře informoval o všech lécích, které užívá. Některé léky totiž mohou výsledky vyšetření zkreslovat. Pacient si kvůli vyšetření nemusí brát dovolenou. Naopak je lepší, když provádí běžné každodenní aktivity.

Pacient píše deník

Během měření je nezbytné, aby si pacient vedl deník. Naměřené hodnoty lékař porovnává s vašimi zapsanými aktivitami. Do deníku se například píše, v kolik hodin jste šli po schodech do vyššího patra, v kolik hodin jste šli do práce a podobně. Kromě denních aktivit se do deníku zaznamenávají i nepříjemné pocity, jako bušení srdce, dušnost nebo nevolnost.

Zapůjčení přístroje

Zapůjčení přístroje je bezplatné. Holterovo měření je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že přístroj je půjčován pacientům, je nezbytné s ním zacházet s opatrností. Po dobu měření se nesprchujte, umyjte se navlhčenou žínkou.

Na základě zjištěných výsledků lékař doporučí další léčbu nebo předepíše léky. Měření tzv. Holterem není nijak omezující, pacient může vykonávat běžné aktivity.

Zdroj: foto-pixabay

16.9.2019 | admin

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme