aktivizace
Péče

Co je odlehčovací služba?

Odlehčovací služby jsou poskytovány formou terénních, ambulantních nebo pobytových služeb. Slouží osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Smyslem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Odlehčovací službu mohou využít i rodiny, které řeší náhlé zhoršení zdravotního stavu svého blízkého a potřebují čas na hledání dlouhodobého řešení.

Jaké jsou formy služby?

Odlehčovací služba může být poskytována terénní, ambulantní nebo pobytovou formou. Terénní pobytová služba je poskytována přímo v domově klienta. V pobytové službě pobývá klient krátkodobě v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo v hospicu, kde je o něj pečováno 24 hodin denně. Péči zde zajišťují zdravotní sestry, pečovatelky a ošetřovatelky.

Jaké činnosti služba obsahuje?

Dle zákona odlehčovací služby poskytují:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Jaký je smysl odlehčovací služby?

Kromě umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě je dalším cílem podpora klienta a zlepšení soběstačnosti a samostatnosti. V případě pobytové odlehčovací služby jsou podporovány sociální vazby a kontakt s vrstevníky.

Platí se za službu?

Služba je hrazená, ale maximální možná výše jednotlivých plateb je stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb. v § 10. Služba je dle zákona poskytována nejdéle na 3 měsíce.

Odlehčovací služby poskytují čas na regeneraci pečující osobě a zajištění kvalitní péče o osobu, o kterou je pečováno. Služba vždy respektuje individuální potřeby klienta, jeho důstojnost a zachování všech práv. Výhodou odlehčovací služby je, že klient může zůstat ve svém domácím prostředí.

Zdroj: foto-pixabay

25.12.2017 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky