vdovský důchod
PéčeSlužby

Domy s pečovatelskou službou

V domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány malometrážní byty a je zajištěno pravidelné docházení pracovníků pečovatelské služby.

Jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu.

V bytech bývá k dispozici základní vybavení (například kuchyňská linka), ale klient si je obvykle zařizuje vlastním nábytkem. V domech také často bývá zajištěna služba pečovatelky a jsou dostupné i další služby jako zajištění obědů, úklid a podobně. Pečovatelská služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě zvláštní smlouvy a je za ni účtována příslušná úhrada (výše úhrad je stanovena vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

 Typ zařízení

 Zvláštní druh nájemního bydlení (tzv. byty zvláštního určení).

 Nájemné

Ano, klienti platí nájemné, případně hradí i péči poskytnovanou pečovatelskou službou.

 Typický klient

Klient, který potřebuje občasnou pomoc a péči jiné osoby, ale je stále schopen žít samostatně.

 Na co si dát pozor

V nájemní smlouvě může být uvedeno, že nájemníci musí využívat služeb nabízených pečovatelskou službou (podepsaná smlouva s příslušnou pečovatelskou službou může být podmínkou přijetí žádosti o takovéto bydlení). Nutné je i vyjádření obce, jinak není nájemní smlouva platná.

Bohužel v současné době neexistuje přehledný registr domů s pečovatelskou službou. V případě, že hledáte domov s pečovatelskou službou, obraťte se nejlépe na sociálního pracovníka v místě bydliště.

Zdroj: Foto-Pixabay

30.3.2016 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky