týdenní stacionář
PéčeSituace

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Od 1. června 2018 bude ze systému nemocenského pojištění nově vypláceno dlouhodobé ošetřovné. Dávka pomůže především rodinám v náročných situacích s péčí o člena rodiny. Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat až 90 dní.

Smyslem dlouhodobého ošetřovného je pokrytí doby, která následuje po propuštění z nemocnice a doby, která je třeba k zotavení, případně k zajištění dostatečného časového prostoru, ve kterém rodina bude řešit dlouhodobý způsob péče o člena rodiny. Zároveň je garantována ochrana pracovního místa. Zaměstnanec se tak nemusí být, že by ho zaměstnavatel propustil. Dávku mohou čerpat jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné.

Kdo má na dlouhodobé ošetřovné nárok?

Nárok má pojištěnec, který pečuje o osobu, která potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí. Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je účast na nemocenském pojištění, a to minimálně 90 kalendářních dní v posledních 4 měsících u zaměstnanců, a minimálně 3 měsíce u OSVČ. Aby vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být ošetřovaná osoba nejméně 7 dní v hospitalizovaná s předpokladem, že po propuštění bude vyžadovat domácí péče minimálně 1 měsíc. Ošetřovaná osoba musí pečujícímu udělit písemný souhlas s dlouhodobým poskytováním péče.

Kdo může být pečující?

Pečující osobou může být:

 • manžel/manželka ošetřované osoby
 • registrovaný partner/partnerka ošetřované osoby
 • příbuzný v přímé linii – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata
 • příbuzní v pobočné linii – sourozenci, tchýně, tchán, snacha, zeď, neteř, synovec, teta, strýc
 • příbuzný v přímé i pobočné linii manžela/manželky, druha/družky, registrovaného partnera/partnerky, jestliže spolu žijí v jedné domácnosti
 • jiná fyzická osoba žijící v jedné domácnosti osobou, o kterou má být pečováno.

Podmínkou je shodné bydliště pečující osoby i osoby, o kterou má být pečováno. Pečující osoby se mohou střídat, ale nárok na dlouhodobé ošetřovné může uplatňovat vždy jen jeden pečující denně. Střídání je možné opakovaně. Pojištěnci, který uplatňoval dlouhodobé ošetřovné, vzniká nárok na další dávku nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposled výplatu dávky.

Jaká je výše dlouhodobého ošetřovného?

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jak o dlouhodobé ošetřovné požádat?

O dlouhodobém ošetřovném rozhoduje ošetřující lékař. Vyplněný tiskopis, který obdržíte od lékaře, odevzdáte zaměstnavateli. Ten doloží potřebné údaje pro výpočet ošetřovného a dokumenty odešle na Okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Může zaměstnavatel ošetřovné zakázat?

Zaměstnanec může dlouhodobé ošetřovné nepovolit, musí k tomu ale mít vážné a prokazatelné důvody. Zároveň je povinen držet vám pracovní místo.

Lze současně čerpat i jiné dávky?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství a otcovskou má přednost před nárokem na dlouhodobé ošetřovné. Pokud ošetřující osoba bude pečovat i v době pracovní neschopnosti nebo potřeby péče o jinou osobu, má dlouhodobé ošetřovné přednost před nemocenským a ošetřovným. Na dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, pomoc v hmotné nouzi a další, nemá dlouhodobé ošetřovné vliv.

Co se stane po ukončení dlouhodobého ošetřovného?

Pokud již ošetřování není třeba, ošetřující lékař rozhodne o ukončení potřeby ošetřovatelské péče. Toto rozhodnutí je třeba doručit na Okresní správu sociálního zabezpečení a zároveň ho předat zaměstnavateli.

Dlouhodobé ošetřovné umožňuje rodině zabezpečit dočasnou péči o člena rodiny. Zaměstnanec se nemusí obávat, že by přišel o své pracovní místo. Ošetřování lze prodloužit až na 90 dní. Výhodou je, že se členové rodiny v péči mohou střídat.

Zdroj: foto-pixabay

7.5.2018 | admin

2 komentáře: “Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné?”

 1. Miriam napsal:

  Zajímalo by mě jak to bude mít zaměstnanec se zdravotním pojištěním, protože o tom se nikde nepíše. Jestliže budu 90 dní ošetřovat člena rodiny musím si sama platit zdravotní pojištění, nebo ho za mě bude platit stát??

  • admin napsal:

   Dobrý den, dlouhodobé ošetřovné se vyplácí ze systému nemocenského pojištění – po tuto dobu je plátcem pojistného stát.

Doporučujeme