demence
Péče

Sociální služby pro osoby s demencí

Demence vzniká na základě organického poškození mozku a postihuje převážně seniory. Není léčitelná, avšak díky včasné diagnostice a nasazením léčby lze její průběh výrazně zpomalit. Mezi nejčastější typy demence patří například Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo vaskulární demence.  V České republice trpí demencí zhruba 140 tisíc lidí.

Péče o seniora s demencí je náročná a může být nad vaše síly. Pokud se již o seniora nejste schopni starat sami, můžete využít některou ze sociálních služeb, například odlehčovací službu nebo umístění do domova se zvláštním režimem.

Odlehčovací služba

Je vhodná v případě, že se o seniora staráte sami. Senior je na domluvený čas přijat do pobytového zařízení nebo do denního stacionáře. Vy máte tak čas pro sebe a můžete dočerpat energii. Cílem odlehčovací služby je zajistit seniorům příjemně strávený den bez jeho pečovatele a zároveň „odlehčení“ pečovateli.

Domov se zvláštním režimem

Ideální stav je, pokud senior může zůstat ve svém přirozeném prostředí. Ne vždy to tak jde a je nutné umístění do specializovaného zařízení. Senior by měl s umístěním do domova se zvláštním režimem souhlasit, v žádném případě by neměl být nucen. Rodina by i nadále měla se svým příbuzným udržovat kontakt.

Denní stacionář

Seniora byste měli podporovat v docházení do denního stacionáře. Zamezíte tak sociálnímu vyloučení a pocitu nepotřebnosti. Senior bude v kontaktu se svými vrstevníky a může se účastnit nejrůznějších aktivit, díky kterým bude rozvíjet své pohybové, smyslové a kognitivní schopnosti.

Kde zařízení hledat?

Nejlepším zdrojem je registr sociálních služeb MPSV, který naleznete zde. Některé ze sociálních služeb jsou zařazeny do registru zdravotnických zařízení. Jedná se například o léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice následné péče. Registr naleznete zde.

Seznam zařízení pro pacienty s demencí rozdělený dle krajů naleznete zde.

Potřebné informace také naleznete na stránkách jednotlivých krajů v sekci sociálních služeb. Rovněž se můžete obrátit na krajský úřad (sociální nebo zdravotní odbor), který vám poskytne i informace o kapacitě konkrétního zařízení a o počtu volných míst. Pomoc najdete i na městském a obecním úřadě, avšak zde získáte jen informace týkajících se příslušného okresu.

Seniorům trpícím demencí nebo i jiným handicapem jsou určeny i další sociální služby, například sociální poradny nebo telefonická krizová pomoc. Existují také svépomocné skupiny seniorů trpících demencí v počátečním stádiu. Nezapomínejte seniora podporovat v nejrůznějších aktivitách, je to velmi důležité pro jeh duševní zdraví.

Příspěvek na péči

Příspěvek je určen těm, kteří se v důsledku svého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Výše příspěvku na péči se odvíjí od náročnosti péče, tedy od tzv. stupně závislosti:

Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 3 000 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost)
  • 6 000 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost)
  • 9 000 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost)
  • 12 000 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost)

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
  • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
  • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
  • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Od srpna 2016 dojde ke zvýšení výše příspěvku o 10 %.

Zdroj: foto-Pixabay

4.7.2016 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky