peníze
Situace

Jak lze řešit dluhy?

V dnešní době se každý může dostat do situace, kdy není schopen splácet své dluhy. Tento problém se může týkat i seniorů, kteří například ručili majetkem svým dětem, anebo si vzali půjčku, protože nezvládali z nízkého důchodu platit životní náklady. Jaké má člověk možnosti, když už se dostane do dluhové spirály?

Pokud má člověk finanční potíže, je nezbytné je začít řešit ihned. Zavírání oči před dluhy vede v důsledku k obrovským částkám. Kde hledat pomoc se dočtete zde. V případě, že dluhy dosahují vysoké částky nebo jsou vymáhány exekučně, existuje možnost oddlužení, tedy odpuštění části dluhu. V souvislosti s oddlužováním došlo s účinností od 1.6.2019 k významné změně. Díky této novele došlo k rozšíření možnosti oddlužování, zejména pro seniory, kteří už také mohou využívat institut oddlužení, i když zaplatí jen malou část dluhů.

Jak probíhá oddlužení?

Oddlužení začíná obvykle tak, že zadlužený podá ke krajskému soudu (dle svého bydliště) insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení. Návrh však nemůže zadlužený poslat sám, ale musí využít služeb advokáta, insolvenčního správce, notáře, exekutora nebo některých z neziskových organizacích, které své služby poskytují zdarma. Seznam těchto organizací naleznete zde. Ve formuláři je nutné uvést okolnosti, za kterých se dlužník dostal do své situace, uvedou se všechny jeho příjmy za poslední rok a očekávané příjmy v budoucnu. To je nutné doložit, např. výměrem starobního důchodu. Nezbytné je také doložit seznam majetku, respektive hodnotnějších věcí. Na základě dodaných dokumentů soud posuzuje, zda byly splněny všechny náležitosti pro povolení oddlužení.

Pro povolení oddlužení musí být žadatel v úpadku. To znamená, že má více věřitelů a se splátkami dluhu je dlužník v prodlení minimálně 30 dnů. Pokud soud oddlužení povolení, mají věřitelé možnost se přihlásit o své pohledávky. Dlužníkovi je přidělen insolvenční správce, který na celý průběh oddlužení dohlíží a přerozděluje vybrané peníze. Všechny dluhy řeší pouze insolvenční správce. Dlužník nemůže platit nic navíc. Zároveň nelze provádět exekuce.

Jakou změnu zákon přinesl?

Od 1.9.2019 je celý proces mnohem jednodušší. Není třeba dodávat podklady ke všem dluhům. Je třeba prokázat existenci alespoň dvou dluhů po splatnosti alespoň 30 dnů. Do procesu oddlužení se bude moci zapojit každý, pokud má takový příjem, aby mohl platit měsíční náklady na insolvenčního správce a zároveň bude schopný platit stejnou částku i věřitelům. Částka činí 2 2 178 Kč. Pokud dlužník prokazatelně tuto částku mít nebude, do procesu oddlužení vstoupit nemůže. Zákon počítá se dvěma variantami oddlužení. Rychlejší, kdy dlužník zvládne splatit věřitelům za 3 roky alespoň 60 % dluhů, a pomalejší, kdy dlužník uhradí za 5 let alespoň 30 % dlužné částky.

Částka 2 178 Kč je minimální. Pokud má člověk vyšší příjmy, bude odvedena částka vyšší. Částka se odvíjí od celkové výše příjmu, zda má jedinec vyživované děti nebo zda má manžela/manželku.

Zákon pamatuje na seniory nebo invalidní důchodce

Zákon pamatuje i na tyto osoby. Pokud je člověk ve starobním důchodu nebo ve druhém či třetím stupni invalidity, může být oddlužen už po třech letech bez ohledu na to, kolik dluhů zaplatí. Tohoto typu oddlužení mohou senioři využít pouze jednou. Oddlužení se řídí pravidly pětiletého oddlužení, ale bude trvat o dva roky kratší dobu.

Pokud chcete vědět, jak konkrétně oddlužení probíhá, co to pro vás znamená a jaké z toho plynou povinnosti, neváhejte se obrátit na nějaké z akreditovaných zařízení, kde vám zdarma poskytnou veškeré informace. Můžete využít i internetové poradenství nebo telefonickou konzultaci, kterou nabízí organizace Člověk v tísni.

Zdroj: foto-pixabay

6.9.2019 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme