řidičák pro seniora
SituaceÚřady

Řidičák pro seniora. Na co dát pozor

V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Podle ní řidiči musí absolvovat povinnou lékařskou prohlídku v 65 letech. Je třeba si uvědomit, že nejde o nějakou diskriminaci seniorů, ale o prevenci, která vychází z logiky věci, tedy že s věkem se člověku snižují schopnosti rychlé reakce, pozornosti, horší se zrak. Víte, že 1,5 milionu českých seniorů řídí aktivně automobil? Nikdo nemládne a zdraví se směrem ke stáří opravdu nelepší. Schopnost řízení motorových vozidel má ale pro seniory více aspektů

Podceňování starších řidičů

Paušální podceňování starších řidičů a despekt k jejich bezpečnému řidičskému chování nemá opodstatnění ani na základě vyjmenovaných úskalí. Při splnění některých zásadních podmínek, jako pravidelné lékařské péče, konzultací s odborníky včetně dopravních psychologů, dodržování životosprávy i doporučení ohledně stylu jízdy, výběru trasy i doby jízdy, se i senioři mohou dále bezpečně účastnit silničního provozu.

Na co si dát pozor

O bezpečné účasti starších lidí v silničním provozu  rozhoduje převážně styl jejich dopravního chování. Jízda starších řidičů je spíše opatrná a pomalejší, někdy až na úkor bezpečnosti. Některé negativní prvky projevů seniorů za volantem:

 • mentorování neukázněných řidičů,
 • přeceňování svých možností,
 • nekritičnost k vlastním schopnostem,
 • neochota se učit novým prvkům,
 • snížená schopnost přizpůsobovat se změněné situaci v silničním provozu,
 • tvrdohlavost, trvání na svých právech,
 • vnímání dopravní situace jako nepřátelské,
 • nepochopení nových technických možností silniční dopravy,
 • atypické jednání a svérázné řešení problémové dopravní situace.

Zvládnou to?

Předcházet musí komplexní posouzení jejich zdravotní a psychické způsobilosti. Důležitou podmínkou je i schopnost reálného, sebekritického náhledu na vlastní možnosti, přizpůsobení se podmínkám i vlastní kondici.

Co to v praxi bude znamenat? Například snížení jízdních výkonů, častější zařazení přestávek, vyhýbání se problémovým místům s vysokou dopravní zátěží nebo komplikovanou organizací dopravy.

A v případě zhoršení zdravotního stavu se dobrovolně alespoň na čas vzdát řízení vozidla. Pomoci v takovém případě může i informovaná rodina, která nevyžaduje po seniorech nemožné, nenutí je k riskantním výkonům. Naopak, pomůže řešit situaci v případě neschopnosti řídit vozidlo a obstarávat si běžné potřeby.

Kdy na lékařskou prohlídku?

První zdravotní prohlídka u řidiče seniora musí proběhnout standardně v 65 letech, následně v 68 letech a poté každé dva roky. Četnost prohlídek stanoví lékař s ohledem na zdravotní stav žadatele. Na prohlídku se musí dostavit nejdříve půl roku před danými narozeninami a nejpozději v den narozenin. Cena za prohlídku není pevně stanovena, ale pohybuje se kolem 300 Kč. Po prohlídce dostane řidič potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řízení. Jeho forma není zákonem stanovená. Toto potvrzení musí senior vozit u dokladů ke svému vozu a na požádání jej předložit policejní kontrole.

Pozor na pokutu

Pokud starší řidič prohlídku vůbec neabsolvuje a stále svůj vůz využívá, může při dopravní kontrole dostat pokutu až 10 000 Kč, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Když řidič senior nebude mít potvrzení o provedené prohlídce, může to pro něj znamenat značné komplikace. Zvláště v okamžiku, když on sám způsobí dopravní nehodu. Na absenci této prohlídky a dokladu o něm je nahlíženo jako na absenci řidičského průkazu jako takového. Za takových okolností by se mohlo stát, že pojišťovna po řidiči, který nehodu způsobil, bude následně vymáhat proplacenou škodu. A ta může být i v řádů tisíců. případně i milionů korun.

Odebrání řidičského oprávnění

Řízení vlastního vozidla umožňuje pro seniora podstatnou formu nezávislosti, mobility, a v neposlední řadě i možnost sociálních kontaktů a realizaci naplánovaného způsobu života i v důchodu. Tato možnost je také vnímána jako jakési poslední pojítko s předchozím aktivním obdobím života a příslušností k ostatní „normální” populaci. Ztráta způsobilosti k řízení motorových vozidel a následně ztráta řidičského průkazu jeho odebráním, jsou proto často provázeny dramatickou emoční reakcí, zdáním křivdy a pocitem vyřazení ze společnosti. Proto rozhodnutí o odebrání řidičského průkazu u staršího řidiče musí být velmi citlivé a uvážené.

Řidičák až v důchodu?

Celý život jste se vozili autem jen jako pasažér? Nebo jste v situaci, že vás už nemá kdo odvézt? Může se stát, že i důchodci zjistí, že by jim vlastní vůz velice usnadnil každodenní život a žádají i ve velmi pozdním věku o řidičský průkaz. Autoškoly nejsou věkem uchazečů nijak omezené, tudíž i důchodci se mohou naučit řídit. Většina autoškol nabízí důchodcům – začátečníkům i slevu. Ovšem obecně se doporučuje připlatit si pár hodin na trenažéru nebo výcvik s instruktorem, bezpečí by totiž mělo být vždy na prvním místě.

A důležitá rada na závěr. Za volant v žádném případě nesedejte, pokud se cítíte příliš unavení, je vám nevolno a ztrácíte koncentraci. V tomto případě raději preventivně navštivte lékaře a zbytečně neriskujte své zdraví, případně zdraví ostatních účastníků provozu.

Naše populace stárne a podíl mobilních osob s řidičským průkazem bude stoupat i v České republice. A to i přesto, že v celkovém rozvoji motorizace za vyspělými zeměmi ještě zaostáváme. Problémem je mnohdy intolerance mladších řidičů a menší ochota akceptovat účast starších osob v silničním provozu jako rovnoprávných partnerů. Naopak respekt a tolerance vůči seniorům v silniční dopravě je výrazem kulturní úrovně jednotlivce a v konečném důsledku i celé společnosti.

Zdroj: Foto-Pixabay

19.4.2016 | Martin Motloch

2 komentáře: “Řidičák pro seniora. Na co dát pozor”

 1. Aleš Damborsky napsal:

  Dobry den měl sem dopravni nehodu kterou sem nezavinil nehodu vyšetřovala policie kde určila vinika tu osobu co to zavinila a lekař mi na 2 roky pozastavil ridicak měl sem poraněny mozek za chvili to bude 2 roky a papirovou formou mi ho vrati a Vas se chci zeptat budu dělat nějaké přěskoušeni diky za odpověd

  • admin napsal:

   Dobrý den,

   děkujeme za váš dotaz. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel upravuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti. Posuzující lékař vydá posudek, který vychází z celkového zhodnocení vašeho zdravotního stavu. Požádejte tedy svého lékaře o vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Doporučujeme