pomoc senioru
PéčeSlužby

Domovy pro seniory

Domov pro seniory (někdy také domov důchodců) je druh pobytové sociální služby, která je určena seniorům (osobám nad 65 let věku), kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby.

O umístění do domova pro seniory nerozhoduje žádný úřad. Zařízení si můžete svobodně vybrat a požádat jej o poskytování služeb. Vaše žádost může být odmítnuta, pouze pokud vybrané zařízení neposkytuje službu, o kterou žádáte, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob (tedy nespadáte do cílové skupiny) – viz. zákon č. 108/2006 Sb. § 91 dost. 3 pís.a), váš zdravotní stav je příliš vážný nebo zvolené zařízení nemá dostatečnou kapacitu.

O aktuálních možnostech umístění v domovech pro seniory se informujte nejlépe přímo v příslušném zařízení. Můžete se také obrátit na sociálního pracovníka na vaší obci, který vám pomůže zorientovat se v dostupné nabídce vhodných sociálních služeb. Často se stává, že zařízení, o které máte zájem, není aktuálně dostupné, ale mohou být k dispozici lůžka v podobném zařízení na jiném místě v kraji. Je možná i změna do vámi vybraného zařízení, když se kapacita uvolní.

Dříve než se rozhodnete umístit vašeho blízkého do domova pro seniory, zvažte možnost využití terénní pečovatelské služby. Váš blízký může zůstat ve svém domácím prostředí a přitom je o něj profesionálně postaráno.

 Typ zařízení

Zařízení sociální péče (s celodenní péči – ubytování, strava, aktivizace klienta s cílem zachování jeho soběstačnosti).

 Úhrada za pobyt

Ano, jedná se o službu plně hrazenou klienty. Většina klientů má přiznaný přípěvek na péči. Klient hradí za základní činnosti, tj.za ubytování a stravu částku stanovenou poskytovatelem služby, jejíž maximální výše je dána vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 Typický klient

Klient, který má sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (zákon 108/2006 Sb.).

 Na co si dát pozor

Klientovi musí po úhradě nákladů na pobyt v domově pro seniory zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (důchodu). Pokud výše důchodu není dostačující, může se podílet na úhradě těchto nákladů rodina. Domovy pro seniory se mohou velmi lišit vybavením, rozsahem péče, aktivitami pro klienty i cenou.

Důležitým zdrojem informací o nabídce domovů pro seniory a dalších služeb ve vašem regionu je registr poskytovatelů sociálních služeb, který spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Povinně v něm musí být uvedeni všichni poskytovatelé, tedy nejen domovy pro seniory, ale i různé odlehčovací, pečovatelské a ošetřovatelské služby. Najdete jej na http://iregistr.mpsv.cz.

Jak vyhledávat v registru ?

Hledání domova pro seniory:

Na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/ ve složce Vyhledání služby

  • vyberte kraj, který vás zajímá
  • vyberte druh sociální služby – domovy pro seniory;

Můžete využít i rozšířené vyhledávání, kde se zadává více kritérií pro vyhledání vhodné služby (např. věková kategori, cílová skupina klientů, apod.).

3.4.2016 | Petra Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky