5 kroků k příspěvku na péči
Péče

5 kroků k příspěvku na péči

Jak získat příspěvek na péči? Cesta není jednoduchá a je poměrně časově náročná… ale nebojte se, vyplatí se si ji projít!

Krok 1: Podání žádosti o příspěvek na péči

Kde?

O příspěvek na péči je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž spádovém území má ten, kdo o příspěvek žádá, trvalý nebo hlášený pobyt.

Kdo?

Žadatelem může být sám budoucí příjemce příspěvku na péči, jeho soudem stanovený opatrovník nebo kdokoliv jiný, kdo má jeho písemné zmocnění.

Jak?

Žadatel musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci. Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci Elektronické formuláře. Pokud je pro vás nebo pro vašeho blízkého obtížné dostavit se přímo na úřad, můžete si domluvit návštěvu pracovníků Úřadu práce u vás doma. Pracovníci vám vysvětlí vše potřebné a pomohou vám vyplnit požadované formuláře.

Krok 2: Sociální šetření

Kde?

Tzv. sociální šetření, které má posoudit, do jaké míry je žadatel o příspěvek nesoběstačný, probíhá přímo u vás doma (v domácnosti žadatele).

Kdo?

V domácnosti vás navštíví sociální pracovník Úřadu práce, který prošetří situaci a zjistí, do jaké míry je žadatel nemocný, soběstačný a ve kterých oblastech potřebuje pomoc. Dále se do žádosti uvádí také jméno ošetřujícího (praktického) lékaře žadatele.

Jak?

Schopnost zvládat základní životní potřeby hodnotí sociální pracovník podle konkrétních aktivit, jako je mobilita, komunikace, péče o domácnost atp. Podrobněji se o nich můžete dočíst v článku: Máte nárok na příspěvek na péči?

Krok 3: Posouzení žádosti o příspěvek na péči

Kdo?

Po provedení sociálního šetření zasílá krajská pobočka Úřadu práce žádost o posouzení stupně závislosti na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, kde se jí zabývá Lékařská posudková služba. Posudkový lékař vypracuje na základě nálezů praktického i odborných lékařů posudek o zdravotním stavu žadatele, ve kterém je uveden stupeň závislosti.

Jak?

Při posuzování stupně závislosti vychází posudkový lékař ze zdravotního stavu žadatele, který je doložený lékařskou zprávou, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb, popřípadě z výsledku vlastního vyšetření.

Krok 4: Vydání rozhodnutí

Kdo?

O přiznání příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ve správním řízení.

Jak?

Na základě posudku vydaného Okresní správou sociálního zabezpečení vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv a v jaké výši. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat, a to do 15 dnů od jeho obdržení.

Krok 5: Výplata příspěvku na péči

Kdo?

Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku.

Kdy?

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží (například příspěvek na únor je vám vyplacen hned v měsíci únoru). Nárok na výplatu příspěvku vzniká však již podáním žádosti o příspěvek. První výplata tak zahrnuje i výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek.

Jak?

Příspěvek se vyplácí převodem na bankovní účet, který si příjemce příspěvku zvolí, anebo poštovním poukazem.

Další kroky: Možnosti odvolání

Kde?

Odvolání se podává k úřadu, který rozhodnutí vydal, tedy na krajskou pobočku Úřadu práce.

Kdo?

O odvolání rozhoduje posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Komise je obvykle složena ze dvou lékařů a jednoho tajemníka.

Jak?

Proti rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho obdržení. Před podáním odvolání si přečtěte posudek, který je součástí rozhodnutí, a obsahuje zjištění posudkového lékaře a Okresní správy sociálního zabezpečení, na základě kterých byla žádost zamítnuta. Pokud se v průběhu odvolacího řízení zhorší zdravotní stav žadatele, je nutné na tyto změny ministerstvo upozornit a doložit novou lékařskou zprávu.

Co dál?

Pokud ani s výsledkem odvolacího řízení nejste spokojeni a příspěvek je zamítnut, můžete se i proti tomuto tzv. rozhodnutí o odvolání bránit, a to žalobou je krajskému soudu v místě vašeho bydliště. Žalobu musíte podat do 2 měsíců od obdržení tohoto rozhodnutí. Takového soudní řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Další možností je obrátit se na veřejného ochránce práv, který může ve věci zahájit vlastní šetření. Ten se však zabývá pouze právními aspekty, nikoliv odbornou medicínskou stránkou.

29.3.2016 | Daniela Lidinská

Jeden komentář: “5 kroků k příspěvku na péči”

  1. Pavel napsal:

    Dobrý večer chtěl jsem se zeptat jestli toto řízení může trvat i vic jak pul roku žádost jsme dali 25.1 2016 doposud nemame žádné informace ohledně přiznání příspěvků na péči děkuji pěkně za odpověď Nešpurek

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky