klíče
Úřady

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Nachází-li se jednotlivec či rodina v tíživé životní situaci a nejsou schopni hradit své náklady na bydlení, mohou požádat o příspěvek na bydlení, případně o doplatek na bydlení. Výše obou dávek závisí na situaci žadatele nebo posuzovaných osob. Příspěvek na bydlení můžete čerpat, pokud bydlíte ve vlastním bytě nebo rodinném domě, v nájemním nebo družstevním bytě nebo v bytě ve vlastnictví manžela/manželky, pokud už nárok neuplatňuje on/ona.

Kdo má na příspěvek nárok?

Základní podmínkou pro tuto dávku je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který má v bytě trvalé bydliště. Příspěvek je poskytován, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů v rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Vliv na příspěvek mají i normativní náklady na bydlení a rozhodné příjmy rodiny či jednotlivce v předchozím kalendářním čtvrtletí. Rozhodný příjem je součet všech příjmů rodiny, včetně podpory v nezaměstnanosti, dávky nemocenského pojištění, důchodů, přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku. Normativní náklady jsou průměrné náklady rodiny či jednotlivce na bydlení dle velikosti obce a počtu lidí trvale přihlášených v bytě. Tabulku normativních nákladů naleznete zde. Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné, výdaje v souvislosti s užíváním bytu a výlohy za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.

Kde o příspěvek na bydlení žádat?

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na úřad práce dle místa pobytu žadatele. Formulář můžete vyplnit přímo na úřadu práce nebo elektronicky zde a vytisknout.

Kdy požádat o doplatek na bydlení?

Pokud jednotlivci či rodině nestačí vlastní příjmy a příspěvek na bydlení na úhradu nákladů na bydlení, mohou žádat o doplatek na bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má uživatel bytu, který má v bytě hlášený trvalý pobyt. Příjem žadatele nebo příjem všech posuzovaných osob musí být po úhradě nákladů na bydlení nižší než částka živobytí. Tato částka se odvíjí od částek existenčního a životního minima.

Kde o doplatek na bydlení žádat?

O doplatek na bydlení se žádá na pověřeném obecním úřadě. Žádost lze uznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém žadatel podal žádost. Formulář naleznete zde.

Jaké doklady je třeba doložit?

Na úřadě musíte předložit:

  • žádost se všemi přílohami (pokud jste ji neposlali elektronicky)
  • průkaz totožnosti
  • nájemní smlouvu, případně kupní smlouvu, nebo výpis z katastru, je-li byt v osobním vlastnictví
  • rodný list u dětí mladších 15 let

Pokud si chcete spočítat, zda máte nárok na příspěvek na bydlení, můžete využít kalkulačku.

Zdroj: foto-pixabay

18.12.2017 | Michaela Votočková

Komentáře nejsou povoleny.

Doporučujeme

Kontakty

Poradíme si, z.s.
Dobrovského 1011/1
266 01 Beroun

Podporují nás

FM solutions, a.s.

+420 602 242 494
Copyright © 2015 Poradimesi.cz Obchodní podmínky